Energiewende pokračuje. A kde dělají pánové z ČEZ distribuce chybu?

AgoraDle zprávy o německé elektroenergetice „2015 was a record year for renewable energies“ výroba elektřiny z OZE od roku 1990 postupně stoupala až na loňských 193 TWh a pokrývá tak už třetinu německé spotřeby. Systém výkupních cen pro malé zdroje a nově zaváděných reverzních aukcí pro velké zdroje evidentně funguje: ceny elektřiny pro domácnost jsou stabilní a Energiewende má stále vysokou podporu veřejnosti. Nechci zlehčovat potíže s kterými se německá elektroenergetika potýká – přetěžování přenosových sítí sousedních zemí, zpoždění ve výstavbě přenosových sítí a (zatím) neklesající emise CO2, ale bylo by naivní předpokládat, že taková zásadní změna půjde úplně hladce. Nedochází však ani k blackoutům, ani k odchodu průmyslu z Německa. Přes údajně drahou Energiewende a stále menší zisky velkých energetik skončilo německé hospodářství v roce 2015 s rekordním přebytkem.

V Česku OZE sice moc nechceme, ale kupodivu se na těch plánovaných 6 000 MW střešních fotovoltaik v roce 2040 důkladně připravujeme. S novými distribučními tarify by to však bylo jako „s kanonem na vrabce“. Jen nevím, proč náměstkyně Kovačovská v OVM říká, že ERÚ udělalo chybu, když sama byla členkou řídícího výboru pro nové tarify. Martin Sedlák v tom samém pořadu správně upozorňuje, že by se ERÚ měl více zaměřit na kontrolu oprávněných nákladů distribučních firem. ČEZ Distribuce totiž naprosto propadl v hodnocení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Na předposledním místě se umístil provozovatel přenosové soustavy ČEPS.

RES germany 1990-2015

Household price

Novinky

Hlidacipes.org: Energetická revoluce je v plném proudu – (ne)bojte se
Seriál zajímavých debat k aktuálnímu vývoji české i světové energetiky.Energomonitor.cz: NTS – boj proti fotovoltaice a vliv kachní křivky na cenu elektřiny
Změna je zaměřena proti budoucím klientům, provozovatelům malých elektráren, zejména fotovoltaických panelů, protože existuje vážná obava, že by v síti dělali “neplechu”. Povaha té “neplechy” je za prvé technologická, ale především obchodně-politická, protože energetika, to je v prvé řadě koncentrace vlivu a peněz, tedy především politika a připustit revoluční náhlé změny v energetice znamená riskovat je i jinde. Je fér se rozhodnout, že nyní potřebujeme maximalizovat krátkodobý daňový výnos z ČEZ na úkor střednědobé budoucnosti a budoucí elektrické chudoby. Jen si to musíme na rovinu říct.Za kulisy moci: Vitásková popisuje Sobotkovi kdo připravil tarify
„Překvapilo mne, že se najednou ti, kteří projekt prosazovali a připravovali, tváří, že “sedí na zadním sedadle” a že s ním vlastně nemají nic společného, že je to rozhodnutí výhradně Energetického regulačního úřadu.“Oenergetice.cz: Analýza MPO – Nové tarify by zdražily elektřinu více než 38% domácností
Podle analýzy provedené Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) by nová tarifní struktura navrhovaná Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zdražila elektřinu více než 38 % domácností. Analýzu hodlá MPO předložit vládě v pondělí. Premiér Bohuslav Sobotka prohlásil, že návrh je špatný, dodal také, že není nutné se změnou přijít již od roku 2017.

ERÚ: Budeme zdražovat
Elektřina nejvíce podraží těm, kteří jí nejméně spotřebují a kteří elektřinou cíleně šetří: malým domácnostem, matkám samoživitelkám nebo seniorům. Nelíbí se vám neekologická a nespravedlivá změna účtování elektřiny?
Napište předsedkyni Energetického regulačního úřadu, že se změnou nesouhlasíte!

Tzb-info.cz: Obnovitelné zdroje potřebují stabilní legislativní prostředí
Pohled globální naznačuje dva jasné trendy v energetice, ale i v ekonomice – dekarbonizace a decentralizace. Vladimír Špidla z Úřadu vlády ČR zdůraznil, že nejde o žádnou vizi, ale o již probíhající civilizační změnu. Ta přesahuje hranice jednotlivých států a není se tedy třeba bát, že by se České republice vyhnula. Tato změna s sebou však kromě technických, environmentálních a finančních aspektů přináší i velkou sociální výzvu. Výpadek pracovních míst ve „staré“ energetice bude potřeba nahradit adekvátním počtem pracovních pozic v dekarbonizované ekonomice. To nebude nijak rychlé a bude to mj. vyžadovat i adekvátní odezvu ve vzdělávací soustavě. Česká republika těmto změnám zatím přihlíží a doufá, že se jí podaří transformaci vyhnout. Tím si ovšem nechává „ujet vlak“ a zároveň příležitost hrát aktivní roli v sektoru s obrovským inovačním potenciálem. Je vysoce pravděpodobné, že budoucí energetika třetího světa bude postavena právě na obnovitelných zdrojích. Těžko se však bude ČR podílet na rozvoji obnovitelné energie v zahraničí, když ji neumí rozvinout ani v tuzemsku.

Alies.cz: Fakta a pověry o německé energetice
Po prvních letech od začátku německé energetické revoluce však již můžeme vyhodnotit její přínosy a dopady ze skutečných čísel. Tato publikace představuje čtenáři nejčastější pověry o energetické proměně v Německu a přináší reálný pohled na ni, podpořený zkušenostmi a faktickými daty. Proměna německé energetiky a především diskuze o její podobě trvá již téměř čtvrt století. Výsledky a zkušenosti s nahrazováním konvenčních energetických zdrojů obnovitelnými v jedné z nejsilnějších ekonomik světa může sloužit jako inspirace pro energetickou politiku České republiky.

Hlidacipes.org: Česko má v zelené energetice v očích Bruselu už splněno, pomohl pokles spotřeby elektřiny
„Bez výrazného nárůstu obnovitelných zdrojů, více než nyní navrhovaných 15,3 %, je Česká republika ohrožena tím, že se dostane do situace trvalého a dlouhodobého zaostávání. Právě teď se rozhoduje o tom, zda se zachytíme ve skupině progresivních států nebo z ní vypadneme,“ řekl minulý týden ve svém vystoupení na konferenci o obnovitelných zdrojích na půdě Poslanecké sněmovny Vladimír Špidla.

Tzb-info.cz: Jističe – jak jsou na tom Rakušané
Název článku napovídal, že se bude psát o tom, jak je problém s jističi řešen u našich sousedů. Čtenář, stejně jako já po přímé otázce na rakouského regulátora ohledně jističů, je překvapen, že jističe ve vyúčtování žádnou roli nehrají. Přitom i bez nich mám dojem, že rakouský systém je spravedlivější k lidem, k potřebným, výrobcům i k těm, kteří se snaží ušetřit.

Europa.eu: Na cestě k energetické unii – Komise představila balíček předpisů o bezpečnosti dodávek energie
Komise dnes představila balíček opatření týkajících se bezpečnosti dodávek energie, která mají EU připravit na celosvětovou transformaci energetiky a řešit možné přerušení dodávek energie. Dimenze bezpečnosti dodávek energie je jedním ze základních kamenů strategie pro energetickou unii, která je klíčovou politickou prioritou Junckerovy Komise. Balíček stanovuje širokou škálu opatření s cílem posílit odolnost EU vůči narušení dodávek zemního plynu. Tato opatření zahrnují snižování poptávky po energii, zvýšení výroby energie v Evropě (včetně z obnovitelných zdrojů), další rozvoj řádně fungujícího a plně integrovaného vnitřního trhu s energií a rovněž diverzifikaci zdrojů energie, dodavatelů a přepravních tras. Návrhy rovněž zvyšují transparentnost evropského trhu s energií a vytvářejí větší solidaritu mezi členskými státy.

Euractiv.cz: Energetická bezpečnost pro Evropu
Evropská unie je silně závislá na zahraniční ropě. Na každých 100 litrů spotřebovaných v EU se 90 litrů doveze. Domácí produkce ropy přitom strmě klesá, během posledního desetiletí o víc než 50 %. Pokud EU neotočí kormidlem a nezvýší produkci alternativních energií – včetně biopaliv, což je možnost, již EU dlouho zanedbává –, bude do roku 2030 z cizích zdrojů pocházet zhruba 95 % její ropy. Současný stav věcí zůstává Achillovou patou EU, protože s sebou přináší závislost na dovozu z nestabilních, autoritářských režimů. V roce 2014 členské státy EU utratily za zahraniční ropu ohromujících 271 miliard eur – což je víc než úhrn HDP Bulharska, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Zhruba polovina těchto peněz putovala do Ruska, na Střední východ a do severní Afriky.

Energymediasociety: Faulty predictions and mythology in Vaclav Smil´s energy transitions
I should note that I am sympathetic to Smil’s approach – one of caution that emphasizes historical patterns and uneven development. I should also note that the historical aspects of the book are very interesting and a great primer for those who are studying the energy transitions of today. But unfortunately, while these historical aspects were strong, when the book got to recent developments and the current situation (circa 2010) I found that I was reading the work of an man whose admitted vast knowledge of the past does not transfer to the present, let alone the future. This great intellect has been outpaced by real-world developments, and his commentary on the future proves no more or less clumsy than many others.

A comparison – The French energy transition and the energiewende
Repeatedly, critics of Germany’s energy transition say that France’s is a better model to follow. A closer look, however, reveals an impressive amount of overlapping. Contrary to the conventional wisdom even of many energy experts, France and Germany are pursuing a similar energy path.

Citizen wind power for a global energy transition
How to make a successful transition from old energy systems to new, sustainable ones? Lessons from Denmark and Germany – seen as global pioneers of the energy transition – suggest the role of ordinary citizens is key.

Oilprice.com: Utilities just declared war on solar
The industry argues that homeowners with solar must pay fees to cover their costs of using the grid. Solar proponents dismiss that argument, pointing to the costs saved by not needing to build new power plants. However, the threat that solar poses to the utility industry is deeper than customers no longer needing to purchase electricity. Building new power plants and other large infrastructure is at the core of utility industry’s business model. Since those costs can be passed onto the ratepayer in the form of regulated rates, building expensive infrastructure is actually a source of profit. Customers switching to solar ends up hitting the utility’s bottom line twice by no longer buying as much electricity and upended the utility’s case for costly new power plants and transmission lines.

CEPS.eu: Gas demand
this analysis suggests that the power sector will not act as a driver of growing gas demand, because gas will not replace all coal-fired generation and the consumption of all fossil fuels will have to decrease. Combined with the limited evidence for growing gas demand in other sectors, it is uncertain whether there will be a significant increase in total gas demand. It is time that policy-makers have another look at the projections for gas demand.

Pozvánky

Současná roční hrubá spotřeba elektřiny dosahuje 70 TWh a OZE vyrábějí 9 TWh. Investice do obnovitelných zdrojů energie jsou ohromnou příležitostí pro českou ekonomiku – ať z pohledu zaměstnanosti, tak třeba i jako finanční zdroje pro města a obce. Neznečišťují ovzduší, díky inovacím se snižuje jejich cena a rozšiřují se jejich možnosti uplatnění – tyto možnosti jsou ohromné i v Česku. Každé získávání energie ale nese nějaké dopady na životní prostředí, i k obnovitelným zdrojům je nutné přistupovat objektivně. Kromě energetických potenciálů těchto ekologických zdrojů proto budeme debatovat také například možné dopady na živou přírodu.

15-18.3.2016, Brno: Amper 2016
Součástí 24.ročníku veletrhu bude AMPER SMART CITY, reprezentující specifické odvětví tzv. chytrých technologií, které si klade za cíl zvýšit kvalitu života ve městě. Patří sem např. systémy inteligentního řízení městského osvětlení, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavádění prvků smart grids, systémy inteligentních budov, elektromobilita, rozvoj městské dopravy, dopravní telematika a parkovací systémy, ale také moderní systémy pro komunikaci vedení města s občany.

18.3.2016, Brno: Konference – Energetická soběstačnost domácností
Novinky z legislativy v oblasti připojení fotovoltaických elektráren (FVE). Koncept modulární FVE, jejíž výkon se může zvýšit s růstem vašich potřeb v budoucnosti (například o napojení na baterie nebo elektromobil). Praktické návody pro stavbu hybridní fotovoltaické elektrárny. Maximalizace spotřeby vyrobené energie z FVE. Nové typy hybridních střídačů s funkcí omezení přetoků. Představení nového typu LiFePO4 akumulátoru pro domácnosti a jeho výhod. Výhody propojení FVE s tepelným čerpadlem. Aktuální dotace pro FVE, akumulaci a elektromobily.

22-23.3.2016, Praha: Internet věcí a Smart grid fórum 2016
Smart Grid fórum se bude samozřejmě zabývat významem IoT pro energetiku a souvisejícími otázkami jako je kybernetická bezpečnost a budování infrastruktury, ale vrátíme se také k tématu elektromobility a budeme mimo jiné předvádět elektromobil trvale připojený na internet s řadou unikátních funkcí. Budeme hovořit o významu IoT a smart grids pro inteligentní domy, města a celou společnost. Podařilo se nám zajistit unikátní přednášku estonského velvyslance v ČR Stena Schwede o budování digitálního státu e-Estonia, jehož integrální součástí jsou samozřejmě i chytré sítě.

5.4.2016, Praha: Nuclear energy conference 2016
Na jaře 2016 si připomínáme výročí dvou nejvýznamnějších havárií jaderných elektráren v dosavadní historii. Od katastrofy v ukrajinském Černobylu uběhne třicet let, reaktory v japonské Fukušimě byly zničeny před pěti roky. Dnes lze z časového odstupu hodnotit dopady uvedených katastrof i účinnost preventivních opatření, která byla v jejich důsledku přijata. Poučili se provozovatelé z minulých havárií dostatečně? Dosahují aktuální jaderné elektrárny vyhovující úrovně bezpečnosti? S jakými riziky je třeba počítat? A jak se problém bezpečnosti promítá do ekonomiky jaderné energetiky?Cílem mezinárodní konference NEC 2016 je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat právě tyto ekonomické stránky jaderné energetiky, které podmiňují její budoucnost.

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s