Trh s elektřinou – chaos nebo transformace?

Cenaelektriny 2001-2015Jedním z důležitých témat letošního roku je reforma evropského velkoobchodního trhu s elektřinou. Cílem je další liberalizace a integrace národních trhů, což by mělo umožnit co nejefektivněji a zároveň bezpečně integrovat stále větší výrobu elektřiny z OZE.

Dle prvních výsledků konzultace Evropské komise se většina účastníků přiklání k podobnému modelu jako je chystaný Strommarkt 2.0 v Německu, tedy „extended energy-only market“. Budou umožněny mnohem větší výkyvy ceny dle aktuální situace na trhu (scarcity pricing) a tím motivováno zvyšování flexibility jak na straně výroby, tak spotřeby. Do vyrovnávání nabídky a poptávky se bude moci zapojit mnohem více účastníků trhu, včetně malých výrobců i malospotřebitelů. Německý model se však neobejde bez určité formy zálohy, tzv. „strategických rezerv“, nicméně ty budou nasazeny až poté, co budou vyčerpány všechny ostatní možnosti flexibility, Proto jde o lepší řešení, než paralelní „kapacitní trh“, který se v několika evropských zemích už existuje či se připravuje (Velká Británie, Francie, Benelux, Řecko, Polsko) avšak povede spíše ke konzervaci stávajícího fungování systému.

ČEZ mluví o Německu jako laboratoři OZE a nových trendů v energetice. Podpora OZE je však v Česku stále považována za „distorzi“ trhu, přestože systém výkupních cen už od Německa okopírovalo více než 50 zemí světa. Chaos v evropské elektroenergetice však „nezavinili“ ani Němci, ani OZE. Jde o komplex různých vlivů, které ve stále větším tempu ovlivňují českou, evropskou i světovou energetiku ať chceme či nechceme. Jedním z nich je liberalizace evropských trhů s elektřinou, která začala vlastně teprve nedávno, v půlce 90. let. Lipská burza existuje teprve od roku 2000. Takže kdy vlastně byla ta bájná doba bez dotací a s tou správnou „tržní“ cenou elektřiny? V roce 2000, kdy se zákony na podporu OZE v Německu teprve chystaly a elektřina se prodávala za stejnou cenu jako dnes? Nebo v roce 2008 kdy vysoké, spekulacemi s komoditami tažené ceny byly následovány prudkým propadem? Nebo dnes, kdy se chystá nový trh s elektřinou, který povede k ještě mnohem větší volatilitě cen?

Jsme na začátku zásadní transformace energetického sektoru, kterou však nelze přesně naplánovat a současný „chaos“ je zdá se nevyhnutelným průvodním jevem. Je na každé zemi a jejích politických i technických elitách, zda tuto transformaci zvládnou, nebo dovolí její rozkrádání, jako se stalo v případě českého fotovoltaického tunelu.

Cenaelektriny 2001-2015

Zdroj:

Novinky

E15: Michal Šnobr – Energetika v německých kleštich
Neměla by česká vláda už konečně začít realisticky vnímat vývoj energetiky uvnitř EU a rozpracovat varianty našich možností v konturách toho, co nám bude unií či Německem umožněno? Iluzi, že jsme si vedle Německa zachovali právo rozhodovat o vlastním energetickém mixu, už snad nikdo nevěří. Také stále zbývá možnost se společně se zeměmi CEE unijní a německé politice v této oblasti vzepřít.

Euractiv.cz: Vladimír Sochor – Na energetické efektivitě je podstatné šetření, ne příkaz z Bruselu 
To, co zákazníci skutečně potřebují, je komplexní řešení. Majitelé domů, společenství vlastníků jednotek, ale ani firmy totiž často netuší, jaké možnosti v oblasti úspor energie se jim vůbec nabízejí a která z variant řešení je pro ně nejvýhodnější. V tomto smyslu je zde prostor, aby jim někdo začal podobné služby v širším měřítku poskytovat. Potíž spočívá v tom, že někdy si rady nevědí ani energetické firmy, které se to také musí teprve učit. Ale to je proces.

TZB-Info: Milan Šimoník – Německá energetická transformace 2.dil
Německo je stejně jako v mnoha jiných technických oborech i v energetice světovou špičkou a tak tolik nepřekvapuje, že se právě ono pustilo do ambiciózního projektu – přechodu na nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku, založenou na úsporách a obnovitelných zdrojích. Tyto ambice však mají dopady na celý energetický sektor v Evropě, o vlivu na ČR nemluvě a jsou proto předmětem bouřlivých debat, v nichž je zpochybňována i pověstná německá racionalita. Článek přibližuje vývoj Energiewende od Černobylské havárie až po rok 2015.

Národní konvent: Energetická Unie – rok poté
V pátek 11. března 2016 Národní konvent pro EU zorganizoval odborný kulatý stůl, který se věnoval třem aktuálním tématům – trhu s elektřinou, emisním povolenkám a úsporám energie. Současný stav Energetická Unie byl popsán v podkladovém dokumentu Hospodářské komory.

Allforpower.cz: Nízké ceny energií ohrožují bezpečnost a spolehlivost dodávek
Jeden z řečníků,XII.mezinárodního energetického regulačního fóra Jean-Michel Glachant, ředitel Florence School of Regulation nevylučuje, že v delším horizontu se může trh zcela proměnit: „Klasické energetické společnosti možná vymřou – zničí je drobné zdroje, lepší regulace a výroba elektřiny, chytré řízení sítí.“
„Nízká cena elektřiny pokládá mnoho otazníků nad tím, co se bude dít v budoucnosti a jaké typy elektráren se budou stavět,“ řekl na včerejším fóru ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Připomněl, že s tímto problémem se potýká i Česko, které počítá s výstavbou dvou až čtyř nových jaderných bloků. „Je zde vyjádřena politická vůle stavět jaderné bloky, ale drobná potíž je v tom, že to zoufale ekonomicky nevychází,“ řekl ministr.

Časopis Smart Cities: Energetika
Letošní první číslo ukazuje, v čem tkví úspěch chytrého řešení energetiky ve městech. Žádné převratné inovace a objevy nemohou dosavadní běh věcí výrazně ovlivnit, pokud město neprovede potřebná organizační opatření, jimiž jsou vytyčení dlouhodobých cílů (cílového stavu za 10–15 let), vytvoření pozice odpovědného městského energetika (energetického manažera), nastavení grantových schémat pro podporu výstavby energeticky soběstačných budov a zapojení občanů/ komunit do investic do městského „elektrárenského“ podniku.

Oenergetice.cz: Čínská investice 100 mil EUR do českých 3D baterii
Díky čínské investici ve výši cca 2,7 mld. Kč do společnosti HE3DA se může do sériové výroby dostat baterie českého vědce Jana Procházky. Vývoj baterií by měl zůstat v ČR, sériová výroba se plánuje v Číně.

Investicniweb.cz: Michal Šnobr – Energetická revoluce vs. česká energetická koncepce
Nechci říkat, že by se jaderná energetika neměla rozvíjet, že to není varianta. Na české koncepci mi vadí to, že nepřipravuje žádné alternativní varianty, že se neustále sází – navzdory tomu, co se v energetice stalo – na jednu a tu samou kartu. Tvrdošíjně jdeme za tím, co dává stále menší smysl. Ano, nechme jádro jako variantu, ale přidejme k němu dvě další varianty, ať se můžeme rozhodovat podle času, peněz a technologií.

Chytraenergie.info: Energiewende v češtině
Německý přechod na obnovitelné zdroje známý pod označením Energiewende je komplexním procesem, který vyvolává řadu otázek. Také v zemích sousedících s Německem se řada lidí zajímá o dopady rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů na německou ekonomiku či o dopad odstavení jaderných reaktorů na elektroenergetickou soustavu. V publikaci najdete důvody pro Energiewende, její historii či odpovědi na časté otázky. Česká verze publikace je dostupná zde.

Oenergetice.cz: Německo finančně podpoří elektromobilitu aby dosáhlo cílů
Německá vláda má v úmyslu podpořit rozvoj elektromobility částkou 2 mld. EUR. Dotace by měly být přístupné ve formě podpory na nákup nových vozů. Tato forma podpory by měla Německo přiblížit k vlastnímu cíli 1 milionu elektromobilů registrovaných v zemi do roku 2020.

Agora-energiewende.de: Integration costs for RES controversial but likely low
Flexible adaptation of the power system over the next 20 years can reduce these costs to almost zero. Under certain circumstances, the costs of declining conventional power plant utilization could even be negative – renewables would then provide an integration benefit. This could be the case if the reductions in external costs (for example CO2 costs) outweigh the effect of lower utilization of conventional power plants, or if cheaper renewable energy replaces expensive power from conventional plants

Erneuerbareenergien.de: Nuclear and renewables in BICS 2015
Bernard Chabot is back today with a comparison of wind and nuclear in the „BICS“ countries (BRICS without Russia). He points out that wind has boomed in China since the country got rid of auctions and switched to FITs.

NYT: Study – Low carbon future for Germany is affordable
“To go beyond 80 percent would cost a lot more,” he added. “But the low-hanging fruit is to start with an 80 percent renewable energy system. The faster you add renewable energy to the grid, the faster you reach the crossover point where the savings become greater than the costs. We estimate that Germany could reach that point as soon as 2025.”

Energypost.eu: There will not be baseload in Germany in  2030
There will be no more baseload power in Germany in 2030 and possibly not anywhere in Europe. There is no business case for new nuclear power in Europe. Renewables, not thermal power, should get capacity payments – and be responsible for balancing.

IEA: Repowering the Markets
It covers the characteristics of a market design fit for the transition to low-carbon power – one that has proper price signals and the competitive provision of flexibility and adequacy. It addresses in detail the policy and regulatory aspects related to the largest and most complex machine in the world: the electric network, a network which has never been more essential but must nevertheless be transformed.

IAEA: Final Fukushima report
In the report, the IAEA notes that plant vulnerabilities are not merely technical. The report stresses that “an integrated approach that takes account of the complex interactions between people, organizations and technology” is needed. Along these lines, as well as examining how the reactors were designed and assessed for safety during natural disasters, the report also considers the safety measures and accident management procedures in place at the time, the effectiveness of Japan’s nuclear regulatory programme, the human and organizational factors and the general safety culture.

E3G.org: Oil and stones
Almost all of the renewable primary energy ends up providing consumers with useful energy services. This is not true for fossil fuels. Overall, only about 40% of the primary energy from fossil fuels ends up delivering useful energy services to consumers. This makes the scale of the decarbonisation challenge look rather different. The actual amount of energy services that renewables need to deliver to eliminate fossil fuels is the equivalent of some 5.2 btoe. That is an increase of only 350%… less than half of what the fossil industry would have you believe.

Cleanenergywire.org: Redispatch costs of German power grid
Rising re-dispatch costs for grid stabilisation have become a new point of concern in Germany’s Energiewende, the transition from fossil and nuclear to renewable energy sources. This factsheet explains why they occur, who pays, and what solutions have been put forward to avoid these costs.

Bund.net: Atomkraft phase-out in Europe
The core objective of this meta-study is to conduct an analysis of the energy-political prerequisites for as well as legal aspects and overall impacts of a gradual exit from nuclear power up to 2030 within the European Union (EU).

Bloomberg.com: Germany´s planned Nordstream2 must go
German Chancellor Angela Merkel has often made eloquent arguments to persuade the European Union’s fractious members to put the bloc’s interests above their own. Now, in deciding whether a new natural-gas pipeline should be built from Russia to Germany, she should take her own good advice.

Pozvánky
22-23.3.2016, Praha: Internet věcí a Smart grid fórum 2016
Smart Grid fórum se bude samozřejmě zabývat významem IoT pro energetiku a souvisejícími otázkami jako je kybernetická bezpečnost a budování infrastruktury, ale vrátíme se také k tématu elektromobility a budeme mimo jiné předvádět elektromobil trvale připojený na internet s řadou unikátních funkcí. Budeme hovořit o významu IoT a smart grids pro inteligentní domy, města a celou společnost. Podařilo se nám zajistit unikátní přednášku estonského velvyslance v ČR Stena Schwede o budování digitálního státu e-Estonia, jehož integrální součástí jsou samozřejmě i chytré sítě.
5.4.2016, Praha: Nuclear energy conference 2016
Na jaře 2016 si připomínáme výročí dvou nejvýznamnějších havárií jaderných elektráren v dosavadní historii. Od katastrofy v ukrajinském Černobylu uběhne třicet let, reaktory v japonské Fukušimě byly zničeny před pěti roky. Dnes lze z časového odstupu hodnotit dopady uvedených katastrof i účinnost preventivních opatření, která byla v jejich důsledku přijata. Poučili se provozovatelé z minulých havárií dostatečně? Dosahují aktuální jaderné elektrárny vyhovující úrovně bezpečnosti? S jakými riziky je třeba počítat? A jak se problém bezpečnosti promítá do ekonomiky jaderné energetiky? Cílem mezinárodní konference NEC 2016 je za účasti zahraničních i českých expertů diskutovat právě tyto ekonomické stránky jaderné energetiky,21.4.2016, Brno: Malé zdroje elektrické energie na principu pyrolýzy a zplyňování
Seminář tematicky navazuje na předchozí ročníky a je zaměřený na nové technologie pro materiálově energetické využití biomasy a odpadů na lokální a komunální úrovni a další vývojové směry vedoucí k ochraně ovzduší a získávání energie udržitelnou formou. Letošní ročník semináře pokračuje v monitorování našich i zahraničních aplikací nejen z pohledu výrobců a dodavatelů, ale i z pozice uživatelů technologií. Současně představíme i další energetické technologie a vývojové projekty včetně možností jejich financování.18-20.5.2016, Vyškov: Nekonvenční zdroje elektrické energie
Základní informace i nejnovější trendy ve výzkumu a vývoji klasických, alternativních a obnovitelných zdrojů elektrické energie. Základní informace, výzkum a vývoj elektrochemických zdrojů elektrické energie. Zkušebnictví, schvalovací řízení, normalizace, bezpečnost a ekologie. Prezentace výrobců a dovozců zdrojů elektrické energie, stejně jako přístrojů a zařízení úzce spjatých s touto problematikou sloužících pro monitorování, řízení atd.

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s