Všechno bude jinak – i rotační hmoty

Vetrnik

Byl jsem pozván diskutovat na konferenci EGÚ Brno  na téma „Jaké budeme mít zdroje elektřiny?“. Je zřejmé, že za 20-30 let bude energetika vypadat podstatně jinak. Více OZE i malých zdrojů, flexibilita na straně zdrojů i spotřeby, elektrifikace a integrace sektorů tepla a dopravy s elektroenergetikou, akumulace elektřiny do baterií i tepelných zásobníků, rozšíření elektrické trakce, atd., to vše s cílem maximálního využití již dobře předvídatelné, ale proměnlivé výroby ze slunce a větru.

Stále se setkávám s argumentem, že systém s vysokým podílem OZE nemůže fungovat, protože budou chybět rotační hmoty, které svou setrvačností přispívají ke stabilitě frekvence. Tuto službu síti dnes přirozeně (a zdarma) poskytují konvenční zdroje i některé OZE zdroje (biomasové či bioplynové). Dle  DENA se do budoucna předpokládá využití rotačních hmot i u větrných elektráren (další možností pak je, stejně jako u konvenčních elektráren, snížením výkonu vytvořit rezervu pro poskytování běžných podpůrných služeb – primární a sekundární regulace či minutové zálohy).

řízení frekvence však začínají být využívány i nepřímo připojené zdroje, jako jsou fotovoltaické elektrárny či baterie. U malých lokálních sítích (microgrids) jsou již nyní k dispozici frekvenční měniče, které dokáží reagovat v řádu desítek a stovek milisekund a udržet tak frekvenci v požadovaných mezích i bez rotačních hmot. Distribuční sítě budou stále důležitějším spojovacím článkem mezi zdroji a spotřebiteli. Je proto pozitivní, že se postupně rozbíhají práce na konkrétních opatřeních akčního plánu pro smart grids.

A v souvislosti s rozšiřováním dálkových HVDC vedení i DC bateriových a FV systémů se po sto letech vrací otázka: Je lepší střídavý nebo stejnosměrný proud?. Ve stejnosměrné síti bychom rotační hmoty nepotřebovali vůbec 🙂

Příjemný zbytek prázdnin přeje
Milan Šimoník

 

Novinky

iwr.de: Fotovoltaika pokračuje v poklesu cen
Ve čtvrtém kole aukcí byla dosažena cena podpory(obdoba zeleného bonusu) 7,41 c/kWh pro 128 MW fotovoltaických instalací. Během 12 měsíců a čtyř kol aukcí poklesla cena z 9,5 c/kWh na dnešních 7,41 c/kWh.

Hnutiduha.cz: Větrné elektrárny, ze kterých mohou profitovat obce a občané si zaslouží podporu
Využívání energie větru u nás v posledních letech stagnuje, a Česká republika tak stojí zcela mimo evropský trend. V roce 2015 u nás nevyrostla ani jediná větrná turbína. Důvod je zřejmý – v roce 2013 vláda zastavila provozní podporu pro všechny nové větrné elektrárny, a to jak ve formě minimálních výkupních cen, tak i zelených bonusů. I v úspěšných zemích, jako je Německo, Velká Británie, Dánsko nebo v poslední době Polsko, závisí rozvoj větrných elektráren na podpůrných mechanismech. Z provozní podpory, která se promítá do koncové ceny elektřiny, by ovšem měli těžit především ti, kteří se na podporované zdroje budou dívat z okna. V Německu patří dvě třetiny celkového instalovaného výkonu všech obnovitelných zdrojů (tedy z gigantických 73 GW) přímo spotřebitelům vyrobené energie – občanům, obcím, zemědělcům i podnikům.

Rainer Baake – Trh dokáže zajistit financování nových elektráren
Nynější nízké ceny elektřiny v Německu a v Evropě jsou důsledkem nadbytečných kapacit na trhu. Když tyto nadbytečné kapacity zmizí, ceny elektřiny se zvednou a stavba nových elektráren se začne vyplácet. Jen půjde o elektrárny, které zapadnou do systému, kde budou stále více elektřiny vyrábět větrné a solární elektrárny. Budou se také muset prosadit v konkurenci s úložišti elektřiny a s nástroji pro řízení spotřeby elektřiny.

Oenergetice.cz: Jan Veselý – Problém negativnich cen
Situace se zápornou cenou elektřiny mají několik společných charakteristik. Nastávají během víkendů, je pro ně typické větrné (hlavně na severu Německa) a slunečné počasí. Kombinuje se tu nízká úroveň spotřeby elektřiny a zároveň vysoká výroba. Přebytek výroby nastává, protože zároveň vyrábějí větrné, solární a bioplynové elektrárny, které fungují v převážné většině na základě dlouhodobých kontraktů (feed-in-tariff, PPA) a nemusí řešit krátkodobé fluktuace trhu a zároveň jsou v provozu jaderné a uhelné elektrárny vybudované pro režim základního zatížení, elektrárny které mají velmi omezené možnosti regulace svého výkonu.

E15: ČEZ ESCO bude velkým klientům nabizet řešeni na miru
Instalace nových decentrálních zdrojů tepla a elektřiny začnou podle předpokladů ČEZ růst, jak budou firmám dožívat jejich stávající výrobny. Zvyšuje se také zájem podniků o kogenerační jednotky, které pomohou stabilizovat odběr elektřiny ze sítě. Vlastní zdroj pokryje špičky ve spotřebě. Jednotka také může sloužit jako záloha energie pro důležité provozy, aby například v případě výpadku elektřiny dokončily některé výrobní procesy a zabránily škodám.

COGEN Czech: Novým výkonným ředitelem byl jmenován Milan Šimoník
Posílením spolupráce se státní správou, COGEN Europe a dalšími odbornými organizacemi bude COGEN Czech i nadále usilovat o další rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla a přispívat tak k udržitelnému rozvoji energetiky.

Allforpower.cz: Domácnosti si mohou samy vyrábět elektřinu z biomasy
Mikroelektrárna WAVE bude po uvedení na trh sloužit jako energetický zdroj do bytových domů a menších lokálních kotelen. Zařízení vychází z technologie vyvinuté v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT a pracuje na principu takzvaného organického Rankinova cyklu (ORC). Jako palivo využívá biomasu, konkrétně dřevní štěpky. Aktuálně jsou připravovány první pilotní instalace.

Oenergetice.cz: Problémy fixních plateb-možná inspirace z USA
Problém s nárůstem fixních plateb za distribuci je obecným tématem nejen v ČR, ale téměř všude, kde se o tomto modelu uvažuje. V USA například více než 23 distribučních společností podalo žádost k místním regulačním orgánům o navýšení fixních plateb.

Sefcovic: Norwegian battery
In recent years we have been achieving better and growing inter-connectivity between Norway and EU Member States. In addition to the existing electricity inter-connector to Sweden, Finland Denmark and two additional electricity subsea cables linking Norway to Germany and UK are planned; the latter consisting of 700km deep see power cable. Norway is also an important player in the North Seas Countries‘ Offshore Grid Initiative (NSCOGI), a strategic project on which we are working closely with the Dutch Presidency. But the inter-connectivity of Norway with the European system goes further. Norway’s hydro power reservoir capacity constitutes half of Europe’s total.

CERRE.eu: Energy Transition – Initial lessons from Germany, UK and France
The report notes that the Energy Transition is a lengthy process that requires strong political support, not least because of the often-conflicting interests that arise when technologies, social norms, and institutions change. In the face of large and diverse risks, regulation should seek to intervene efficiently to minimise overall costs, both for firms and for consumers.

Cleanenergywire.org: Energiewende guide 2016
The booklet gives journalists a starting point for their work, highlighting the main storylines of the energy transition, providing lists of experts and links to key readings. The guide complements the website, which has plenty more in-depth informationlinks and contacts.

Kraemer: Co-benefits of Energiewende
Apart from the important points in the Jungjohann list, there are many co-benefits of the Energiewende that are widely ignored, in part because there are no near-time monitoring data to feed the news cycle.  Here is my list; it is work in progress and I welcome suggestions what should be added.

Energytransition.de: What will Energiewende cost?
My main takeaway is that a focus on 80 percent renewables rather than 100 percent changes the debate considerably. At a recent conference in Morocco, researchers focused on the weak points in the 100 percent target, such as: is green hydrogen really feasible when half of the energy is lost? I recommended that they focus on what needs to be done now and address those issues when they actually arise. If we double the share of renewables by 2030, for instance, we deal mainly with political and finance issues, not technical ones. For instance, we concentrate on the early retirement of existing conventional facilities. If we want zero coal consumption by 2050, we cannot build any further plants, and we have to close the ones recently built early. These issues need addressing now.

Barclays: German coal generation to be worthless by 2030
The 46,000MW of black and brown coal fired generation currently in service in Germany will be worthless in little more than a decade if the country adopts the targets embraced at the Paris climate change conference, a new analysis from Barclays says.
The analysis, from leading energy analyst Mark Lewis, says coal fired power generation would have to be almost completely eliminated by 2030 in a scenario that would require a substantial carbon price (€45/t) and the end to the current energy market design.

Energypost.eu: National climate policies undermine ETS
Allowance caps and allocation regimes are based on political choices which tend to be inflexible because they are based on political compromises that cannot be easily overturned without serious backlash. As a result, the supply-demand balance determining allowance prices on the market is basically determined by technology trends and the erratic stochastics of the business cycle. Because allowance prices turn out to be rather sensitive to small shifts in the supply-demand balance, economic cycles have an exceptionally strong impact on allowance prices, which therefore are inherently volatile.

Naturalgaseurope.com: Combining gas and renewables can deliver energy miracle
The solution to the climate problem is not getting rid of gas, but using it intelligently – for example in partnership with renewables. Gas emits half the CO2 and much less harmful particles in power production. More importantly, it brings the flexibility needed to integrate renewables – which are by definition variable – in the power market. To encourage that partnership, the EU should design a power system that facilitates the combination of gas and renewables.

Powerengineeringint.com: Wärtsilla enters solar business
The Finns are the first company to offer utility-scale solar hybrid plants. The hybrid solution couples a solar PV park with an ultra-flexible Wärtsilä Smart Power Generation power plant. The two units operate in synchronisation to reduce the engines’ fuel consumption.

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s