Pozvánka: Dny kogenerace 2016

pricesCOGEN Czech pořádá 18-19.10.2016 již devátý ročník konference Dny kogenerace, zaměřené zejména na malé a střední kogenerační zdroje s plynovými motory. Tyto jsou díky vysoké elektrické i celkové účinnosti, schopnosti rychlého startu a možnosti akumulace momentálních přebytků elektřiny do tepelných akumulátorů (tzv. P2H, Wagner: The role of electricity storage) vhodným doplňkem k výrobě z OZE. I prof. Wagner potvrzuje, že i když kolem roku 2030 bude výroba elektřiny v Německu již z ca. 65% z OZE tak přesto ještě nebude nutná sezónní akumulace elektřiny. To za předpokladu, že budou plně využity všechny jiné (levnější) varianty přizpůsobení proměnlivé výrobě z větru a slunce, neboť současné nastavení pravidel mnoha přímými i nepřímými způsoby podporuje klasické fungování energetického systému s většinou výroby ve velkých (řiditelných) zdrojích.

Pravidla pro podstatně jinak fungující (celoevropský) systém s vysokým podílem OZE se postupně začínají vytvářet. Půjde o změny jak v organizaci trhu s elektřinou, tak v distribuci a spotřebě, např. umožnění větších výkyvů cen na spotovém trhu dle momentální nabídky a poptávky, přechod postupně až k obchodování v reálném čase, budou nutné nové mechanismy tvorby ceny pro pokrytí investičních nákladů jak pro OZE, tak pro záložní zdroje, přístup malých a virtuálních zdrojů do podpůrných služeb, větší variabilita podpůrných služeb dle možností jednotlivých typů zdrojů i akumulátorů, nastavení distribučních tarifů tak, aby motivovaly k pružnější poptávce (např. snížené sazby pro odběr elektřiny pro akumulaci v dobách jejího přebytku v síti), používání chytrých elektroměrů a zavedení dynamických(hodinových) tarifů ceny elektřiny a mnohé další.

Na konferenci bude proto věnován velký prostor celkovému směřování energetického sektoru i vývoji legislativního prostředí v Česku i v Evropě, neboť to vše utváří podmínky pro plné využití potenciálu který kogenerace nabízí. Pozvání na konferenci přijal Felix Matthes, přední expert na německou energetickou a klimatickou politiku z Öko-institutu, kde byly v 80.letech poprvé formulovány principy Energiewende. Celý program konference najdete zde.

Novinky

EKONOM: Felix Matthes – Těším se na souboj větru s jádrem
Přechod od fosilních paliv k zeleným energiím je proces na desítky let, zdůrazňuje na úvod rozhovoru s týdeníkem Ekonom Felix Matthes. Pracuje jako koordinátor výzkumu klimatické a energetické politiky ve vlivném Öko-institutu. Tedy v organizaci, jež v roce 1980 „vynalezla“ Energiewende – tedy ústup od spalování fosilních paliv a štěpení jádra k obnovitelným zdrojům – a poté pro ni získala politickou podporu. „Německo nemůže čekat na ostatní země, až se dohodnou,“ vysvětluje Matthes razantní přístup země k prosazování obnovitelných zdrojů energie.

Jan Moravec: CODE2  – Rozvoj kogenerace v ČR a EU
Česká republika v rámci EU zaujímá unikátní pozici v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla. V ČR má toto odvětví dlouholetou tradici a odborná i laická veřejnost má široké povědomí a informace o jeho výhodách. Kogenerace je vhodný prostředek pro dosažení hlavních cílů Aktualizované státní energetické koncepce (ASEK) při zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů. K dosažení těchto cílů je nezbytná modernizace a náhrada stávajících starých kogeneračních jednotek v systému centrálního zásobování teplem (CZT). Výroba elektrické energie v kogeneraci má potenciál pokrýt více než 25 % koncové spotřeby elektřiny do roku 2030.

Pražská energetika nabízí instalace a servis fotovoltaických elektráren
Pražská energetika (PRE) přichází s novou službou Instalace a servis fotovoltaických elektráren. Služba je určená primárně pro domácnosti vlastnící rodinný dům nebo chalupu, které mají zájem o solární elektrárnu s instalovaným výkonem do 10 kWp bez nutnosti vlastnit licenci na výrobu elektřiny. Součástí nabídky je také speciální produkt FVE, díky němuž zákazníci ušetří na dodávce elektřiny. Pro případné zájemce připravila PRE i výhodné financování samotné výstavby.

Výroční zpráva BIS 2015 
Stát čelí řadě rizik i v oblasti výkonu vlastnických práv v obchodních společnostech a státních podnicích. Prosazování zájmů státu je obtížné zejména v akciových společnostech, kde se kontrolní mechanismy, které dobře fungují v soukromé sféře, stále ukazují jako nedostačující pro stát. Zejména v energetice je řada případů, kdy management společnosti de facto ovládá dozorčí radu. Ta přestává plnit svoji základní roli a stát jako akcionář tak ztrácí v obdobích mezi valnými hromadami zásadní nástroj kontroly. Jeho zástupci tedy selhávají hlavně v tom, že nedostatečně prosazují zájmy státu. Je sice otázkou, co je v konkrétních případech důvodem, který k takovému selhávání vede, nicméně stav, kdy management ovládá dozorčí radu, neposkytuje zájmům státu dostatečnou ochranu.

Oenergetice.cz: Technologie spojující slunce, sůl a sklo jako budoucnost energetiky
Crescent Dunes je název solární elektrárny s instalovaným výkonem 110 MW, která vyrostla v Nevadské poušti severo-západně od Las Vegas a do komerčního užití vstoupila v roce 2015. Pilotní projekt společnosti SolarReserve slibuje poskytování energie ve dne i v noci díky akumulačním technologiím využívajícím roztavenou sůl.

Smart Cities magazine
Čtvrtletník určený pro úředníky a politiky českých a slovenských měst podávající informace o technologiích a konceptech pro efektivnější správu měst.

Duha: Větrná energetika může zaměstnat téměř tolik lidí jako pivovarnictví 🙂
Minimálně 2 426 v roce 2030 a 5 583 v roce 2050 – tolik trvalých pracovních míst může v Česku zajišťovat větrná energetika, pokud stát obnoví přiměřenou podporu pro obecní a občanské větrné elektrárny a podpoří průmysl vyrábějící čisté technologie. To je jen o něco méně, než zaměstnává pivovarnictví. Spočítala to studie připravená experty ze společnosti SEVEn pro odbory energetiků, podnikatele v oboru a Hnutí DUHA. Shrnující infografiku můžete stáhnout zde.

Solarni novinky.cz: Prvni aukce bateriových zdrojů pro regulaci frekvence v UK
Britský operátor přenosové sítě  National Grid v aukci vybral  celkem 8 ze 37 předložených nabídek na poskytování služeb v oblasti regulace frekvence (Enhanced frequency response is defined by National Grid Electricity Transmission as being a service that achieves 100% active power output at 1 second (or less) of registering a frequency deviation.  This is in contrast with existing frequency response services of Primary and High which have timescales of 10 seconds, and Secondary which has timescales of 30 seconds.  This is a new service that is being developed to improve management of the system frequency pre-fault, i.e. to maintain the system frequency closer to 50Hz under normal operation. Více zde.

EC.Europa.eu: The EU reference scenario 2050
The EU Reference Scenario is one of the European Commission’s key analysis tools in the areas of energy, transport and climate action. It is updated regularly as it projects the impact of current EU policies on energy and transport trends as well as changes in the expected amount of greenhouse gas emissions. The Reference Scenario provides projections for indicators, such as the share of renewable energy sources or levels of energy efficiency, on a five-year period up until 2050 for the EU as a whole and for each EU country. Reference Scenario is a projection of where our current set of policies coupled with market trends are likely to lead. The EU has set ambitious objectives for 2020, 2030 and 2050 on climate and energy, so the Reference Scenario allows policy makers to analyse the long-term economic, energy, climate and transport outlook based on the current policy framework.

www.iea.org:The role of electricity storage in the German energy system
All modifications of electrical demand and of primarily inflexible electrical energy production applied to adjust demand and supply can be interpreted as functional energy storage.

Craig Morris: Why do the Germans accept the high cost of the Energiewende
The Germans pay the second-highest power rates in the EU after Denmark. Yet, there have been no popular demonstrations against the Energiewende – only for it. That’s because Germany’s energy transition has always been a bottom-up, grassroots movement. Think of Germans as citizens, not just consumers.

ADE:Flexibility on demand giving customers control to secure our electricity supply
Production of electricity and its use must always match every second of the day to keep the system in balance. Historically, system balance has been ensured by increasing or decreasing generation at a few large power stations. However, with demand-side response (DSR), businesses can reduce their demand on the system or use different kinds of on-site generation to keep the electricity system in balance. Demand-side response can contribute a range of benefits to the electricity system, from securing supply and balancing the system, to increasing competition and reducing network investments. The size of today’s active DSR market is challenging to estimate as the information on the various services that businesses and public sector organisations provide is not recorded.

Decentralized-energy.com: COGEN Europe chief identifies main CHP obstacles
In 2030 CHP could highly efficiently generate 20% of the EU’s electricity and 25% of its heat, on a range of increasingly renewable fuels. However for this potential to be reached, substantive policy measures need to be put in place on EU and national level. There are a number of market and non-market barriers that necessitate the development of policy frameworks which provide investor certainty, and which internalise the positive externalities that the capture of primary energy creates.

FOE.co.uk: Debate about Hinkley distraction
In the early 1990s Margaret Thatcher cancelled the nuclear build programmes because the economics couldn’t be made to work. Has anything changed? The cost of construction for Hinkley has gone from £5.6 billion in 2008, to £24.5 billion now. Wouldn’t we be better off using that money to give an energy efficiency upgrade to millions of homes?

IRENA.org: Solar and wind maps downloadable through the IRENA global atlas
For the first time, privately-produced renewable energy resource data is available for download to all for free.  This past May, IRENA’s Global Atlas for Renewable Energy unveiled a new feature that allows users to download renewable resource data from selected datasets for offline analysis.  Up to now, only data from selected publicly-funded sources was available.  This has changed now that Vaisala, a global leader in environmental and industrial measurement, has made its average annual data on solar irradiation and wind speeds available for download through the Global Atlas.  This capability gives developers, policy makers, and researchers access to globally consistent resource data that can be used in setting policy and performing initial project planning and prospecting.

Pozvánky

15.9.2016, Brno – Příležitosti využití solární energetiky v Jihomoravském kraji
Jiří Beranovský (EkoWATT) představí aktuální studii mapující možnosti dalšího rozvoje solární energetiky na střechách budov. Jiří Vaněk (VUT Brno) bude prezentovat výzkumné aktivity CVV OZE v diagnostice fotovoltaických modulů. Advokát Pavel Doucha  zmíní legislativní prostředí pro malé zdroje energie. Petr Novotný (RENARDS) nabídne možnosti získání podpory pro solární instalace. Tomáš Jelínek (NetPro) představí konkrétní řešení českých firem v oblasti spojení solární energetiky s akumulací energie. Radim Bařinka (FillFactory) seznámí s aktuálními možnostmi aplikací fasádních a střešních solárních instalací. Martin Sedlák (ALIES) shrne aktuální i výhledové ekonomické podmínky solární energetiky i zkušenosti s vytvářením energeticky soběstačných regionů a měst v zahraničí.

20-21.9.2016, Brno – Konference EGÚ Brno: Je velká energetika překonaná?
Témata letošní konference: Je velká energetika překonaná? Jak se vyrovnat s vnějšími vlivy? Jaké bude teplárenství a plynárenství? Jaké budou elektrické sítě? Jaké budeme mít zdroje elektřiny? Bude existovat energetický trh a jaké budou ceny?

15-16.10.2016, Prague – Energy innovation and RES projects in the Danube region
The aim of the seminar is to funding opportunities for energy related projects within the Danube region and to provide platform for partner search and initialisation of energy related projects by assisting in the alignment of funding procedure.

18-19.10.2016 – Konference COGEN Czech: Dny kogenerace 2016
První den konference bude za účasti i zahraničních přednášejících věnován velký prostor celkovému směřování energetického sektoru v Česku i v Evropě. Dalšími tématy bude role kombinované výroby elektřiny a tepla, vývoj na trhu s elektřinou, virtuální elektrárny a pokrok při zavádění smart grids. Zvláštní pozornost bude v panelové diskusi věnována spolehlivosti dodávek elektřiny na lokální úrovni. Druhý den bude zaměřen na legislativní podmínky a podporu vysokoúčinné kogenerace a praktické příklady zvyšování energetické efektivity.
Konferenci pod záštitou MPO zahájí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.O vývoji německé a evropské energetiky bude přednášet Felix Matthes(Öko-institut Freiburg) a Roberto Francia(COGEN Europe).  Mezi dalšími přednášejícími jsou Josef Jeleček(COGEN Czech), Miroslav Topolánek(Teplárenské sdružení), Jan Kanta(ČEZ), Jakub Vít(NCEÚ), Jan Palaščák (Amper Market), Petr Trombík(Národní bezpečnostní ústav), představitelé ERÚ, MPO a další. Celý program zde.

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s