Návrat k trhu nebo ke starým dobrým časům?

capacity-systems-in-europeVelkoobchodní cena elektřiny již několik let klesá, trh nedává správné cenové signály pro investice a stávající zdroje nebudou za pár let schopny pokrýt požadavky spotřebitelů. Tak by se dal stručně shrnout jeden z častých komentářů k současné situaci v energetice. Příčin tohoto vývoje je několik a řešení jsou v zásadě dvě:

1. Návrat k „energie-only marketu“, čímž se v Česku myslí zejména očištění trhu s elektřinou o různé „tržní deformace“, tedy zrušení dotací, konec přednostního přístup OZE na trh či zavedení zodpovědnosti OZE zdrojů za odchylku. Tím by mělo dojít ke zvýšení cen elektřiny na reálnou nákladovou úroveň.

2. Zavedení paralelního trhu s kapacitami, tedy plateb za zaručenou disponibilitu zdroje, které budou pro výrobce elektřiny dalším zdrojem příjmů.

Je dobré, že se MPO dlouhodobě hlásí k energie-only marketu, stejně jako  Německo. Tam však nejde o rušení dotací, jako spíše přechod od výkupních cen k trhu bližším aukcím. Hlavním cílem reformy pak je přizpůsobení trhu s elektřinou pro efektivnější využití proměnlivé výroby z OZE. K tomu pak vzniká systém  „strategických rezerv“, viz dřívější článek Chaos nebo transformace.

Obhájci „tržních řešení“ považují zavádění kapacitních či jiných záložních mechanismů za jeden z důsledků deformace trhu různými dotacemi, který bude dále zvyšovat účty spotřebitelů za elektřinu. Jenže kapacitní platby existují nebo jsou zaváděny prakticky všude v Evropě kromě států bývalého východního bloku (viz mapka níže). Někde ještě před současným boomem OZE nebo i tam, kde OZE zatím nijak zvlášť rozvinuto není. Jak názorně vysvětluje Sven Bode, trh s elektřinou na principu „merit-order-efektu“, který byl i v západní Evropě zaveden teprve během liberalizace evropské energetiky v 90.letech není  ideální a bylo nutné ho doplnit i jinými nástroji.

Ve východní Evropě je situace zatím jiná, stále žijeme z přebytku kapacit, který vznikly po ukončení energeticky náročných a neefektivních podniků komunistické éry. V Česku navíc zkombinováno s nadsazováním předpovědí spotřeby, které pokračuje dosud a zajišťuje nám (vzhledem k většině výroby z uhlí nelichotivé) páté místo ve světovém žebříčku exportérů elektřiny.

Tímto příkladem – a našly by se mnohé další – reaguji na časté volání po návratu trhu, který má vyléčit neduhy současné energetiky. Pravidla trhu s elektřinou – stejně jako dotace či na druhé straně stále chybějící reálné zpoplatnění všech externalit – však vymysleli zase jen lidé a proto bychom neměli účinky trhu tak přeceňovat.
Někdy to volání po trhu totiž vypadá spíše jako nostalgie po starých dobrých časech, kdy velké energetiky vydělávaly, nikdo jim do toho moc nemluvil (spíše ony diktovaly státní energetickou politiku), natož aby jim odběratelé elektřiny a tepla chtěli  začít konkurovat 🙂
P.S: Stále je možné se přihlásit na konferenci Dny kogenerace 2016, která se koná 18-19.10.2016 v Čestlicích. Podrobný program konference najdete zde.

Novinky

Karel Polanecký: Obtížná mise Greenpeace ve Chvaleticích
Rozhodnutí Greenpeace pustit se do kampaně za ukončení provozu chvaletické elektrárny cílí na klíčový problém české energetiky. Při každé debatě o těžbě uhlí v severních Čechách se objevuje argument, že útlum těžby ohrozí dodávky pro teplárny, které zásobují statisíce bytů. Při pohledu na miliony tun uhlí, které byly spáleny jen kvůli vylepšení ekonomického výsledku Severní energetické či ČEZ a kvůli tomu, aby Česká republika udržela pozici pátého největšího exportéra elektřiny na světě, je jasné, že o teplé radiátory v této hře nejde. Elektřina je jednoduše výhodnějším obchodním artiklem než uhlí a majitelé Chvaletic umějí dobře počítat

Pavel Doucha: Vývoj technologií předbíhá legislativu
Velkým smutným evergreenem jsou v ČR diskuse o notifikaci podpory obnovitelných zdrojů ze strany Evropské komise. Jaký je váš pohled na věc? Z mého pohledu je to jeden z dalších případů, kdy se hází vina na Brusel za něco, co jsme si upekli sami. Evropská komise netoužila po tom prověřovat zpětně podporu udělenou výrobnám z energie z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. To byl požadavek z české strany. Pokud by naše orgány na prověřování podpory netrvaly, komise by žádné řízení nevedla. Druhá věc je postoj ERÚ, který trvá na tom, že vypsání podpory před rozhodnutím Komise by bylo porušením evropského práva a hrozí vracení již vyplacené podpory. Je to stejně absurdní, jako kdyby vám úřad zrušil živnostenský list s odůvodněním, že na vás může přijít kontrola z finančního úřadu a mohla by vám vyměřit nedoplatek na dani.  Evropská komise nevydala žádné rozhodnutí, které by zakazovalo pokračovat s vyplácením podpory a proto nemá postoj ERÚ žádnou právní oporu. Ostatně stačí se pro příklad podívat do sousedního Německa. Tam Evropská komise vyšetřovala systém podpory obnovitelných zdrojů několikrát, ani jednou však německé úřady nepřikročily k pozastavení podpory.

Michael Kranhold: Phase-shift transformátory jsou teď pro polskou i českou soustavu nejlepší řešení
Rozpracovali jsme různé scénáře – od situace, kdy by Energiewende nebyla dokončena, po různé stupně rozvoje OZE. Jeden trend je ale jasně viditelný – výroba energie z OZE bude pokračovat dál. V budoucnu bude také více akumulátorů v domácnostech, protože si více lidí bude moci dovolit nainstalovat své vlastní solární panely na střechách a skladovat svou energii doma. Proto je také potřebná diskuze o solidaritě mezi spotřebiteli elektřiny. Někteří z nich budou síť využívat jen v určitých momentech, což také znamená, že za to nebudou chtít příliš platit. Ale to by nebylo dobré řešení, protože by nakonec za síťové služby platilo jen velmi málo zákazníků. Na závěr je třeba dodat, že naše studie ukázala ještě jeden trend – plánované a realizované projekty 50Hertz pro rozvoj sítě budou potřebné a využitelné v rámci jakéhokoliv scénáře.

IEA: KeyWorld2016
Česko je na pátém místě na světě v exportu elektřiny, za mnohem většími zeměmi. Je to ostudné, vyvážíme severní Čechy nastojato a přitom se zaklínáme efektivním využíváním domácích energetických zdrojů a jejich důležitostí pro energetickou bezpečnost.

Solarninovinky.cz: Vehicle to grid – V Dánsku budou elektromobily poskytovat regulační energii
Světově první plně komerční energetická zásobárna systému vehicle-to-grid (V2G) byla spuštěna díky spolupráci mezi globální automobilkou Nissan, nadnárodní energetickou společností a průkopníkem technologií chytré sítě, společností Enel a kalifornskou společností Nuvve, předním poskytovatelem služeb V2G.

Teplárenské sdružení ČR: Evropský parlament podpořil dálkové vytápění a chlazení
Evropský parlament přijal dne 13. září 2016 Usnesení o strategii EU pro vytápění a chlazení, které se podrobně věnuje této doposud pohříchu opomíjené avšak velmi důležité oblasti energetiky. Pro účely vytápění a chlazení se v EU využívá téměř 50 % konečné poptávky po energii. Usnesení upozorňuje na obrovský nevyužitý potenciál využívání odpadního tepla a systémů dálkového vytápění. Přebytek tepla, které je v Evropě k dispozici, překračuje celkovou poptávku po dodávkách tepla ve všech evropských budovách a 50 % celkové poptávky po dodávkách tepla v EU lze uspokojit prostřednictvím dálkového vytápění. Evropský parlament zdůraznil význam sítí dálkového vytápění jako alternativy k více znečišťujícím systémům individuálního vytápění. Tyto sítě podle něj představují obzvláště účinný a nákladově efektivní prostředek pro udržitelné dodávání tepla a chlazení, který využívá obnovitelné zdroje energie, rekuperované teplo a chlad, a skladuje přebytečnou elektřinu v době nižší spotřeby, čímž dodává rozvodné síti flexibilitu.

BIOM.cz: Uhlíková daň
Protože se snižování emisí skleníkových plynů stává stále diskutovanějším tématem, zaměřili jsme se v tomto čísle na zaváděné nebo inovované nástroje jejich regulace. Dočtete se zde o tom, jak (ne)funguje Evropský systém emisního obchodování EU ETS, o různých formách uhlíkové daně jak u nás, tak ve Švédsku i ve světě, ale i o Iniciativě Světové banky, která se o její aplikaci zasazuje.

Guardian.com: Germany takes steps to roll back renewable energy revolution?
While the German government admits that transforming its energy infrastructure is a more complex undertaking than originally thought, officials insist that it remains on track to meet ambitious goals, including a 50% share for renewables in gross electricity consumption by 2030.

Book: Energy democracy
How did the Germans convince their politicians to pass laws allowing citizens to make their own energy, even when it hurt utility companies? Energy Democracy traces the origins of the Energiewende movement in Germany from protests against the industrialization of rural communities in the 1970s to the Power Rebels of Schönau and German Chancellor Angela Merkel’s shutdown of eight nuclear power plants following the 2011 Fukushima nuclear accident.The authors explore how community groups became key actors in the bottom-up fight against climate change. Individually, citizens might install solar panels on their roofs, but citizen groups can do much more: community wind farms, local heat supply, walkable cities and more. This book offers evidence that the transition to renewables is a one-time opportunity to strengthen communities and democratize the energy sector – in Germany and around the world.

Electrek: Germany push Europewide ban on gas powered cars by 2030
In April, Germany offically announced a new incentive and investment program to accelerate the adoption of electric cars in the country. The most important incentive is a €4,000 discount for all-electric vehicles. Germany has a fleet of about 45 million vehicles including only about 150,000 hybrids and 25,000 all-electric vehicles. The new push for a 2030 mandate comes as several German automakers announced important plans to accelerate their electric vehicle programs, including Volkswagen’s plan to build 2-3 million electric cars a year and Mercedes’ new all-electric brand: ‘EQ’.

Nationalgrid.com: Future energy scenarios for the UK
Podle britského provozovatele rozvodné sítě National Grid by Velká Británie mohla zavést solární technologie, elektromobily a baterie mnohem rychleji, než se předpokládalo před rokem. Tento nový výhled do budoucna je součástí rychle se měnícího prostředí energetického systému ve Velké Británii, který byl popsán ve zprávě z roku 2016 „Budoucí energetické scénáře“ (Future Energy Scenarios). Marcus Stewart, vedoucí oddělení pro energetický přehled v National Grid, říká v předmluvě ke zprávě: „Jsme uprostřed energetické revoluce.“

Bloomberg: Siemens taps big battery demand in German storage market
Siemens AG is preparing for a surge in German utility-scale-storage demand to help balance the renewable power onslaught straining the country’s grid. The rapid expansion of intermittent wind and solar energy on the electricity network is forcing utilities to invest in batteries to help manage to new patterns of power generation and consumption. Siemens expects demand for its battery systems to grow as much as 5 percent annually into the foreseeable future, according to Frank Buechner, chief of Siemens’ Energy Management Division. “Demand for utility-scale storage is much stronger than it was even just one or two years ago,” Buechner said in an interview in Leipzig. Germany’s plan to push renewable power to 80 percent of all electricity generation by 2050 “is a given and unthinkable without storage,” he said.

PEI.com: The Rubik´s cube of energy storage
Bazin said that the deployment of energy storage solutions in the UK “is one of the key pillars that is required to achieve an energy system that is 100 per cent sustainable – a low carbon, resilient and balanced energy system. It’s essential that financial institutions work closely with developers and policy makers to create a conduit for energy storage technology that will support the wider strength of renewable energy production.” Regen SW director Johnny Gowdy said that although energy storage is “developing rapidly and the flexibility it provides can reduce the need for expensive new energy generation projects, developers and investors face an unsolved ‘Rubik Cube’ of technologies, regulatory frameworks, revenues and costs”.

Pozvánky

18-19.10.2016, Čestlice – Dny kogenerace 2016
Na devátém ročníku konference, kterou pořádá COGEN Czech bude za účasti i zahraničních přednášejících věnován velký prostor celkovému směřování energetického sektoru v Česku i v Evropě. Dalšími tématy bude role kombinované výroby elektřiny a tepla, vývoj na trhu s elektřinou, virtuální elektrárny a pokrok při zavádění smart grids. Zvláštní pozornost bude v panelové diskusi věnována spolehlivosti dodávek elektřiny na lokální úrovni.
Druhý den bude zaměřen na legislativní podmínky a podporu vysokoúčinné kogenerace a praktické příklady zvyšování energetické efektivity.
Konferenci pod záštitou MPO zahájí ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.O vývoji německé a evropské energetiky bude přednášet Felix Matthes(Öko-institut Freiburg) a Roberto Francia(COGEN Europe).  Mezi dalšími přednášejícími jsou Josef Jeleček(COGEN Czech), Miroslav Topolánek(Teplárenské sdružení), Jan Kanta(ČEZ), Jakub Vít(NCEÚ), Jan Palaščák (Amper Market), Petr Trombík(Národní bezpečnostní ústav), představitelé ERÚ, MPO a další.

3-4.11.2016, Kurdějov – Pro-energy conference 2016
Náš zákazník, náš pán? Malé vs. velké jaderné reaktory. Nová role provozovatelů distribuční soustavy a možnosti poskytování energetických služeb. Investice do energetických zařízení a jejich servis.

25.11.2016, Praha – Smart energy forum
Nová legislativa pro připojování a provozování hybridních energetických systémů, dotace a možnosti financování výstavby nových zdrojů, praktická řešení v oblasti energetické soběstačnosti, představení nových produktových novinek v oblasti akumulace energie.

29-30.11.2016, Praha – Fotovoltaické fórum a Energetická konference
Letošní, již 9. ročník Fotovoltaického Fóra a 6. ročník Energetické konference je hlavní národní akcí v oblasti decentralizované energetiky se zaměřením na vývoj světové a evropské fotovoltaiky. Na konferenci vystoupí nejen přední čeští, ale i evropští lídři z oblasti legislativy, regulace, energetického trhu, zástupci výrobců elektřiny a profesních asociací, včetně představitelů akademické sféry.

1-2.12.2016, Praha – All for Power Conference 2016
Jedenáctý ročník mezinárodní odborné konference: energetické investiční celky, jaderné elektrárny, klasické elektrárny, teplárny, vývoj česko-slovenské energetiky v celosvětovém kontextu, export investičních celků

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s