Na Temelín je času dost

Nedávno oznámil šéf ČEZ D.Beneš, že rozhodnutí o dostavbě  padne nejdříve v roce 2014 a že elektřina z nových bloků bude potřeba možná až v roce 2030. Jenže odklad o rok je málo, takové postupné odsouvání pouze prodlužuje agonii současné jaderně-fosilní české energetiky a brání její zásadní modernizaci [1].
Státní energetická koncepce zastarala ještě dříve než byla schválena. Je třeba ji zpracovat ve variantách a  za účasti odborníků z různých oborů energetiky, nejen uhlí a jádra. A teprve pak rozhodnout o případné stavbě nového jaderného zdroje a pokud vůbec bude potřeba, tak v Dukovanech. Na rozhodnutí je i přes dlouhou dobu výstavby ještě 10 let čas.

Rozhodování o Temelínu je provázeno někdy až hysterickými vyjádření politiků[2] a (opět) jsme strašeni hrozbou nedostatku elektřiny. Přestože můžeme mít na potenciál úspor a obnovitelných zdrojů v Česku různý názor, zdaleka není vyčerpán. Též můžeme mít různý názor na jadernou energetiku a její roli v budoucí české či evropské energetice, ale je jisté že doba se mění. Rozvíjí se nové technologie jak na straně zdrojů tak spotřebičů a velmi těžko odhadnout jak bude evropská energetika vypadat v roce 2025, kdy má být Temelín uveden do provozu.

Takové investičně náročné rozhodnutí ovlivní budoucnost české energetiky i společnosti na dlouho dopředu. Zda u nás budou i nadále vládnout mocné a bohaté lobby těžkého průmyslu, uhlí a velké energetiky, financující velké politické strany, pro které jsme jen ovčani, kteří mají spotřebovávat stále více elektřiny. A nyní dokonce i dotovat výrobu z jejich jaderných elektráren. 300 miliard se totiž lehce dá utopit v betonu a oceli pod heslem podpory českého průmyslu a ztratit tak příležitost tyto obrovské peníze investovat do úspor a moderních technologií které mohou mít mnohem větší smysl a perspektivu [3].

Potřebujeme tedy spustit Temelín? A kdy?

EGÚ Brno vydává pro operátora trhu OTE pravidelnou zprávu o trhu s elektřinou a plynem [4] . V této zprávě jsou modelovány různé varianty rozvoje elektrizační soustavy jak z hlediska zdrojů, tak i spotřeby. Mimo referenčního scénáře je modelováno ještě několik variantních scénářů se změnou vždy jen jednoho parametru: N-nízká spotřeba, O-obnovitelný (větší rozvoj obnovitelných zdrojů), P-plynový (odložení Temelína a náhrada plynovým zdrojem) a U-uhelný (s prolomením těžebních limitů). Podívejme se, jak může situace vypadat kolem roku 2035 z hlediska spotřeby, exportu a rozvoje obnovitelných zdrojů a jak tyto změny mohou ovlivnit potřebu nových zdrojů.

1. Jak upozorňují mnozí ekonomové a analytici, je třeba více vzít v úvahu dlouhodobé strukturální změny a snížení dynamiky české i evropské ekonomiky, demograficky vývoj v Evropě i snahy vyspělých států odpojit růst HDP od spotřeby energií. Je proto mnohem reálnější scénář nízké spotřeby. Tedy čistá spotřeba může být reálně nižší o h 9 TWh oproti referenčnímu scénáři (obr.7).

Obr.7-Predikce spotreby

2. V roce 2025 je v referenčním scénaři uvažován vývoz elektřiny 14 TWh,  v roce 2035 pak klesá na 7 TWh/rok (kapacita bloků 3+4 bude ca.17 TWh). Jenže spoléhat se na to, že jako vždycky předtím se přebytečná elektřina vyveze nemá smysl ani nyní (viz můj předchozí blog) ani v budoucnu (vzhledem k různým mimotržním cenovým mechanismům). Proč asi ČEZ žádá kompenzační mechanismus abychom mu cenu z velké části vyvážené elektřiny dotovali, resp.kryli jeho podnikatelské riziko? Zrušením exportu se potřeba v r.2035 snižuje o dalších 7 TWh.

3. Vzhledem k nastávajícímu rozvoji nedotované fotovoltaiky je více než reálný scénář O-obnovitelný, ve kterém EGÚ předpokládá instalovaný výkon FV 6,5 GW oproti stávajícímu(referenčnímu) výkonu 2 GW. Tím, se potřeba výroby z klasických zdrojů sníži o dalších  4,5 TWh. Paradoxně budou občané i firmy více motivány k vlastní výrobě elektřiny i neúměrně zvýšenou cenou elektřiny v důsledky ze strany politiků neuřízené regulace podpory FV.

Tedy oproti „referenčnímu“ scénáři může být spotřeba v r.2035 o 20 TWh nižší a je velmi reálné, že kapacitu Temelína 3+4 po 10 let (2025-2035) vůbec nebudeme potřebovat. 

Pokud by se skutečnost od naznačeného vývoje odchylovala, lze případně chybějící výrobu v souladu s trendy ve vyspělých evropských zemích zajistit zejména kogeneračními jednotkami na zemní plyn a bioplyn s vysokým celkovým využitím energie v palivu pro výrobu elektřiny a tepla. A není nutné zvyšovat import plynu, dostatečným „zdrojem“ bude plyn ušetřený zateplováním budov [5]. V této souvislosti je třeba připomenout, jak uvádí i  EGÚ, že stavba Temelína neřeší problém teplárenství. Občasné zmínky o projektech „vyvedení tepla z jaderné elektrárny“ ať už z Temelína do Českých Budějovic, či z Dukovan do Brna, jsou jen snahou o zlepšení mediálního obrazu jaderné energetiky, takové projekty jsou a zůstanou ekonomicky nesmyslné.
Kogenerační zdroje, doplněné akumulátory tepla, mohou mnohem lépe přispět k vyrovnávání stále většího podílu fluktuujících OZE zdrojů než velké jaderné zdroje neschopné častého odstavování.

Jaderné a obnovitelné zdroje se totiž k sobě vůbec nehodí, protože jsou to oba zdroje s vysokými fixními a velmi nízkými provozními náklady. Proto EGÚ nepřekvapivě dochází k závěru že jaderné zdroje jsou obnovitelnými zdroji z trhu vytlačovány [2] str.16. A právě proto se MPO, přes verbální deklarace v aktualizované SEK, svými reálnými kroky rozvoj OZE snaží zastavit, aby nebyla dále zhoršována již tak nejistá ekonomika případných nových bloků v Temelíně.

Miliardy ušetřené zastavením stavby Temelína je vhodné investovat do rozumné podpory OZE, vědy a výzkumu nových technologií a zejména do podpory soukromých investic do zateplování a dalších úspor energií. Vlivem pákového efektu na soukromé investice půjde o státní investice s vyšším multiplikačním efektem než stavba Temelína a s plnou návratností zpět do státního rozpočtu ve formě daní a odvodů [5].

A ještě jedna poznámka. Pokud je možno o 10 let odložit Temelín, stejně tak bude odložena i stavba nového bloku v Dukovanech. A pak je třeba zvážit zda je rozumné a bezpečné mít od roku od roku 2035 všechny jaderné zdroje koncentrovány v Temelíně – 4 bloky o celkovém výkonu 4,5 GW (třetinu max. zimní potřeby Česka) – zatímco Dukovany budou ve stejné době odstavovány.

Odkazy:

[1] Rozhodnutí o dostavbě Temelína se odkládá
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/rozhodnuti-o-dostavbe-temelina-se-odklada-cez-pocka-zda-dostane-zaruky-od-statu–1245596?print=1

ČEZ čeká miliardové propady svého zisku
http://hn.ihned.cz/c1-60420700-cez-ceka-miliardove-propady-sveho-zisku

[2] Pan Podivínský má v otázce Temelína zářivě jasno
https://simonikmilan.wordpress.com/2013/07/15/pan-podivinsky-ma-v-otazce-temelina-zarive-jasno/

[3] Německo prochází revolucí, kdy se přidá Česko?
http://technet.idnes.cz/nemecka-a-ceska-energetika-09q-/veda.aspx?c=A130403_112801_veda_vse

[4] Zpráva o očekávané rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
http://www.ote-cr.cz/statistika/files-dlouhodobe-[2] Zbilance/Zprava_o_ocekavane_rovnovaze_mezi_nabidkou_a_poptavkou_elektriny_a_plynu.pdf/view.

[5] Na snižování závislosti na plynu a uhlí stát vydělá
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/na-snizovani-zavislosti-na-plynu-uhli-stat-vydela
Miliardy za Temelín. Opravdu pro české firmy?
https://simonikmilan.wordpress.com/2013/04/17/reakce-na-clanek-ze-dne-11-4-2013-miliardy-za-temelin-pro-ceske-firmy/

Reklamy

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s