Aktuálně

 

________________________________________________________________
18.2.2014
Pozvánka: 4.3.2014 – Zelený průmysl: Základ konkurenceschopné Evropy?
Ekonomiky států EU se stále více orientují na služby. Může Evropa vůbec prosperovat bez tradičních průmyslových odvětví? Je možné je nahradit? Je třeba reindustrializace, aby Evropa zůstala konkurenceschopná? Jak “zelení” podnikatelé vidí budoucnost evropského průmyslu v kontrastu s většinovými podnikateli? Jaký dopad má na nejnovější průmyslový vývoj unijní energetická a klimatická politika?

________________________________________________________________
18.2.2014
M.Šimoník : Samotný přechod na obnovitelné zdroje nestačí
Není možné německý model  přesně kopírovat. Je ale třeba začít férovou debatu o tom, která je ta rozumná cesta. A to se neděje. Česko je v zajetí dogmat a mýtů. Měli bychom posoudit alternativy, vazby na sousední státy. Je také potřeba být flexibilní a nedělat rozhodnutí zbytečně dopředu. Pokud nyní Temelín nepotřebujeme a jsou oprávněné pochybnosti o jeho ekonomice a kompatibilitě s ostatními zdroji, o vlivu Německa, tak nemá cenu to teď rozhodovat. Rozhodnutí lze o deset let odložit.

________________________________________________________________
18.2.2014
Komisařka Hedegaardová: Ambiciozní klimatická opatření jsou v zájmu Evropy
Vzhledem k tomu, že ekonomika Evropy roste pomaleji než ekonomika jejích hlavních konkurentů, musejí evropští představitelé v otázce obnovy – a zachování – růstového potenciálu Evropy hledět daleko dopředu. Proto Evropská komise navrhne v lednu nový rámec pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030; a bude se pochopitelně jednat o rámec, který nepůjde proti evropským hospodářským zájmům. Nebylo by rozumnější účty za energii snížit tím, že bychom energii v Evropě šetřili a vyráběli ji u nás?Vezměme si jako příklad náš účet za energie. Evropskou obchodní bilanci po celé roky negativně ovlivňuje dovoz fosilních paliv. Jen v roce 2012 byly do Evropy dovezeny ropa, uhlí a plyn za 545,9 miliardy eur, což je částka, která se rovná HDP Finska, Maďarska, Portugalska a Slovenska dohromady nebo více než pětinásobku celkového schodku obchodní bilance EU v témže roce. Nebylo by rozumnější – i z ekonomického hlediska – takovéto účty snížit tím, že bychom energii v Evropě šetřili a vyráběli ji u nás? V době rekordně vysoké nezaměstnanosti navíc Evropa potřebuje pracovní místa v dynamických a konkurenceschopných odvětvích, kde lze práci jen těžko zadávat jinam. Dnes pracuje v Evropě v „zeleném“ odvětví více než 3,5 milionu lidí. Od roku 1999 do roku 2008 vznikalo v evropském „zeleném“ odvětví 180 tisíc pracovních míst ročně, přičemž většina z nich zůstala zachována a mnoho dalších vzniklo i v nejtěžších letech hospodářské krize…..

________________________________________________________________
17.2.2014
Could Germany and France create common energy policy?
Energy policy is going wrong because we are accustomed to thinking within narrow national lines. Each individual country has to achieve whatever is the target of the moment – a 30 per cent cut in emissions; a 20 per cent share for renewables and so on. This is a suboptimal approach. Individual countries can achieve their targets but the costs of working in an atomistic way can be enormous. One of the greatest advances of a complex society is that different people do different things. We do not all grow or kill our own food every day.

________________________________________________________________
17.2.2014
Programové prohlášení vlády: Energeticky úsporné budovy jako jedna z priorit: Dokáže vláda vytvořit dlouhodobý podpůrný program?
Do roku 2020 lze ve stabilním programu, který by pomáhal domácnostem i institucím s energeticky úspornými renovacemi, efektivně využít až 12 miliard korun podpor ročně. Taková podpora by  ekonomice přinesla růst zhruba o jeden procentní bod HDP každý rok a 35 tisíc nových pracovních míst napříč republikou. Vládě by se tak podařilo jedním nástrojem podpořit více priorit z programového prohlášení.  Tedy nastartování ekonomického růstu, vytvoření nových pracovních míst, podpora malého a středního podnikání nebo zajištění energetické bezpečnosti.

________________________________________________________________
16.2.2014
IMF chief Lagarde warns of merciless climate change
Tento článek by si měli přečíst všichni bojovníci za (údajný) volný trh a proti podpoře obnovitelným zdrojům:
Lagarde said reducing subsidies for fossil fuels and pricing carbon pollution should be priorities for governments around the world.
“Overcoming climate change is obviously a gigantic project with a multitude of moving parts. I would just like to mention one component of it—making sure that people pay for the damage they cause,” she said.
“We are subsidizing the very behaviour that is destroying our planet, and on an enormous scale. Both direct subsidies and the loss of tax revenue from fossil fuels ate up almost $2 trillion in 2011—this is about the same as the total GDP of countries like Italy or Russia.”

________________________________________________________________
12.2.2014
Pozvánka: 18.3.2014 – Energetická (r)evoluce: Inspirace pro ČR?
Tato diskuse by se měla zaměřit v první řadě na zásadní rozdíly mezi probíhající německou energetickou transformací, založenou na obnovitelných zdrojích a vysoké energetické účinnosti a českou cestou směřující k tomu, stát se jaderným ostrovem v srdci Evropy. Zajímavé bude srovnat důsledky obou přístupů k energetické politice na úrovni EU. Která ze zmíněných vizí může být být ekonomicky a ekologicky smysluplná pro udržitelnou budoucnost? Existují v této oblasti nějaká univerzální řešení? Debatována by měla být také možnost koordinace národních energetických politik na unijní úrovni, v současnosti dostupné mechanismy a překážky vytvoření jednotné evropské energetické politiky. Konečně by měla přijít řeč na pokračování evropského klimatického balíčku 20-20-20.

_________________________________________________________________
11.2.2014
Slovensko: Fotovoltaika už pomoc nepotřebuje, stačí když stát nebude překážet
Ak si uvážite, že výkupná cena pre FV bola v roku 2013 119,11 €/MWh a na tento rok je to dokonca iba 98,94 €/MWh, tak sme vlastne na Slovensku v pásme Grid Parity. Koncová cena elektriny sa pre domácnosť pohybuje medzi 120 až 180 €/MWh. Pokiaľ teda domácnosť vie spotrebovať tak okolo 80% produkcie FVE, stačí ak nebudú vznikať zbytočné administratívne náklady a podpora doplatkom nie je potreba.

_________________________________________________________________
6.2.2014
Proč ČEZ není vzorem etiky
Bohužel skutečnost, že dobří lidé soutěží o milodar a dostatečnou kvalifikací pro arbitra občanské společnosti je kapitál, je rozporuplným poselstvím; pokud nepůjde o výstřední jev, ale dlouhodobý trend, může znamenat návrat od rovnoprávnosti a systematického uplatňování lidských práv k výběrové charitě, která držiteli moci automaticky propůjčuje také masku hlavního dobrodince.

_________________________________________________________________
4.2.2014
Úkoly pro novou vládu: Velká výzva a odložení Temelina
Jak upozorňují mnozí kritici, návrh státní energetické koncepce nadhodnocuje spotřebu energie v budoucnu a nedostatečně se zabývá úsporami energie a energetickou účinností, jejíž význam celosvětově prudce roste. Proto lze hodnotit kladně nedávné vyjádření pana Mládka odložit dostavbu Temelína o  3-5 let. Rozhodnutí však lze odložit až o 10 let a mezitím by MPO mělo MPO doplnit aktualizaci státní energetické koncepce  i nejaderné varianty rozvoje české energetiky. Evropská energetika se prudce mění, ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů klesají a vůbec není jisté, zda bude jaderná energetika do budoucna konkurenceschopná.Problémem jaderných elektráren je vedle ceny i neschopnost pružného vyrovnávání výroby z obnovitelných zdrojů. Za této situace vláda nemá důvod vyhovět požadavku ČEZ na garantovanou výkupní ceny z nových jaderných bloků na desetiletí dopředu.

_________________________________________________________________
2.2.2014
Big Oil has Big Problems
Some of the world’s largest oil companies are reporting pretty ugly earnings. Profits at Exxon Mobil (XOM), the biggest U.S. oil company, are down 27 percent off its worst fourth-quarter earnings in four years. Royal Dutch Shell (RDS.B), Europe’s biggest oil major, saw its profits tumble 48 percent. Chevron (CVX) reports on Friday, but given some of the issues it has faced maintaining production levels, there’s not a lot of optimism out there. ConocoPhillips (COP)reported a 74 percent jump in fourth-quarter net income, mostly from all the “non-core”assets it has unloaded recently. Production from continued operations is well below where it was a year ago.
In a way, the world’s major oil companies all suffer from some version of the same problem: They’re spending more money to produce less oil. The world’s cheap, easy-to-find reserves are basically gone; the low-hanging fruit was picked decades ago. Not only is the new stuff harder to find, but the older stuff is running out faster and faster.

_________________________________________________________________
1.2.2014
Mládek: Dostavbu Temelína bude nejlepší 3-5 let odložit
Rozumné slovo pana Mládka: Odložit rozhodnutí o Temelínu o 3-5 let. Podle mě však lze rozhodnutí odložit o 10 let. A mezitím by MPO mělo v příští aktualizaci státní energetické koncepce posuzovat i nejaderné varianty rozvoje české energetiky.

_________________________________________________________________
1.2.2014
Hnutí duha: Deset úkolů pro novou vládu
Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jan Mládek by se měl hlavně dohodnout s premiérem, koaličními stranami i opozicí na zákoně, který stanoví, jak budeme snižovat závislost naší země na ropě, plynu a uhelných dolech. Krok po kroku, rok po roku. Do programového prohlášení vlády by měl také prosadit, že uhelné doly nesmí ohrozit obce. Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec bude muset zejména vylepšit žalostnou  úroveň recyklace odpadků, zajistit péči o divokou přírodu v národních parcích a zajistit pokračování Zelené úsporám, která sníží účty rodinám a pomůže vyčistit smog.

_________________________________________________________________
1.2.2014
Brusel vzkazuje do Londýna: Jaderná elektrárna pomoc nepotřebuje
Odhady bruselských úředníků ukazují, že nová jaderná elektrárna by nejspíš vydělávala i bez podpory, která může dosáhnout až 17,6 miliardy liber (skoro 588 miliard korun). Britská vláda se zaručila podporovat elektrárnu po dobu 35 let, tedy více než polovinu jejího předpokládaného životního cyklu.

_________________________________________________________________
30.1.2014
L.Niedermayer: Rázné snižování emisí vyžaduje více odvahy
Evropa jistě nevyřeší problém klimatu sama. Proto se obezřetný a ekonomiku méně zatěžující návrh zdá rozumný. Již také proto, že Amerika se k poklesu emisí hodlá dostat „levnější“ cestou využití břidlicového plynu, který tlačí dolů ceny energií a zvyšuje konkurenceschopnost tamních firem. Toto by ale neměl být jediný pohled. Nejen proto, že energie ze slunce či větru zní lépe než pumpování vody do země s cílem vytlačit zbytky zemního plynu. Dle analýzy Shellu ani jeden z jeho scénářů nezajistí pokles produkce COâéé pod takzvanou úroveň dvoustupňového oteplení globálního klimatu, jehož překročení řada vědců považuje za vysoce rizikové. Pokud schválení navrženého „rozumného cíle“ pro omezení emisí skleníkových plynů povede ke zpomalení postupu Evropy k podstatnému snižování zátěže naší planety, bude to mít nejen krátkodobé a místní dopady ve formě zpomalení zavádění nových technologií a zbrzdění poklesu produkce škodlivých látek v naší části světa, ale sníží se tím i šance, že další země budou Evropu následovat. Riziko, že lidstvo brzy začne platit vysokou cenu za laxnost v této oblasti, poroste. Situace je přitom neobvykle příznivá. Jak uvádí zpráva Shellu, potřebné nástroje – technologie – jsou k dispozici. Čeho je třeba dosáhnout, v zásadě také víme. Zbývá tedy „jen“ politická odvaha a shoda na tom, co je nejlepší společná cesta vpřed. Cesta vedoucí k větší odpovědnosti lidí za stav naší země.

_________________________________________________________________
30.1.2014
Nuclear Monitor 775
Světová banka odmítá investovat další peníze do jaderných elektráren
Goldman Sachs plánuje prodat svou uranovou branži
Světová banka a OSN se vyslovily pro miliardy dolarů, které mají být investovány, aby i v nejchudších státech byly zajištěn přístup k dodávkám elektřiny. Při představení iniciativy s názvem „Trvale udržitelná energie pro všechny“ řekl prezident Světové banky Jim Yong Kim, že pro dosažení cíle, tedy globálního přístupu k elektřině, zdvojnásobení energetické efektivity a zdvojnásobení podílu obnovitelných energií do roku 2030, bude zapotřebí 600 – 800 miliard dolarů ročně. „Pro naplnění těchto cílů nepůjdeme cestou jaderné energetiky,“ řekl Kim, když společně se zástupci OSN představoval svůj plán, jak do roku 2030 zpřístupnit elektřinu pro všechny lidi světa. „Jaderná energetika je stát od státu odlišná politická záležitost. Světová banka se nebude angažovat v podpoře jaderné energetiky. Jsme toho názoru, že se jedná o velmi komplikovanou diskusi, kterou musí v budoucnu každý stát absolvovat sám. A protože opravdu v jaderném byznysu nejsme nijak involvováni, je našim hlavním úkolem najít cesty, jak pracovat s energií z vody, slunce a větru a s geotermální energií. Budeme silně podporovat investice v těchto oblastech, nikoliv v oboru jaderné energie.“ Kim dodal, že je velmi obtížné najít dlouhodobý investiční kapitál pro chudé země, trval však na tom, že „ukážou investorům, že trvale udržitelné zdroje energie představují takovou příležitost, že si nemohou dovolit si ji nechat ujít.“
V červenci loňského roku přijala Světová banka novou strategii, podle které je možná finanční podpora tzv. „greendfield coal power generation projects“ pouze ve výjimečných případech, tedy například tam, kde neexistují žádné jiné realistické alternativy.
Mezitím média informovala o tom,že americká bankovní skupina Goldman Sachs nabídla na prodej svůj obchod s uranem.

_________________________________________________________________
28.1.2014
Studie „Temelinomika“ upozorňuje na ekonomická rizika stavby nových bloků Temelína
Argument jaderného průmyslu přijímaný všemi českými vládami je, že rozšíření
Temelína zajistí přínosný fiskální stimul, který způsobí růst ekonomiky. To je
mýtus postrádající jakýkoli důvěryhodný teoretický základ. Aktuální empirický
akademický výzkum ukazuje, že zvýšené vládní výdaje stěží vyprodukují
udržitelný růst HDP. Pokud si stát přeje provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, navrhovali bychom, aby přebytečné výnosy investoval raději do oblastí s trvalou hodnotou, jakými jsou například vzdělání a příprava na budoucí povolání, než do ztrátového projektu typu Temelín 3 a 4, který by zatížil české daňové poplatníky na celou generaci a možná i na déle.

_________________________________________________________________
24.1.2014
Promarněná šance – Evropa zpomaluje modernizaci energetiky
„Je to pro Evropu smutný den. Náš současný energetický systém posílá ven z Evropy miliardy eur na místo toho, aby zaměstnával Evropany a Evropanky v oblasti úspor energií. Tento návrh Evropské komise to mohl změnit – komise se místo toho poddala silným lobbistickým snahám velkých dodavatelů energie a energeticky náročných průmyslových odvětví. Výsledkem je katastrofa jak pro evropské podnebí, tak pro evropskou konkurenceschopnost,” uvedla Monica Frassoni, europoslankyně za zelené.

_________________________________________________________________
24.1.2014
Evropský parlament vyzval Komisi, aby přijala 3 cíle klimaticko-energetické politiky pro rok 2030
Výbory Evropského parlamentu pro životní prostředí (ENVI) a průmysl (ITRE) dnes vyzvaly Evropskou Komisi, aby přijala pro rok 2030 tři závazné cíle klimaticko-energetické politiky, tedy cíl pro snižování emisí skleníkových plynů, podíl obnovitelných zdrojů a energetickou efektivitu. 

_________________________________________________________________
24.1.2014
Vyjádření Šance pro budovy k návrhu aktualizace Státní energetické koncepce
Návrh koncepce nadhodnocuje spotřebu energie v budoucnu a nedostatečně se zabývá úsporami energie a energetickou účinností, jejíž význam celostvětově prudce roste. Toto jsou podle Šance pro budovy dvě hlavní selhání tohoto strategického dokumentu.

Starší zprávy

 

Reklamy

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s