ARCHIV

Solární novinky: Pět důvodů, proč se blýská na lepší česy pro českou fotovoltaiku
Asi největší překvapení v branži je však strmě rostoucí zájem o instalací bateriových systémů pro skladování vyrobené elektřiny. Několik instalací již v České republice vzniklo a další se chystají. Vzhledem k výraznému poklesu cen baterií v minulém a letošním roce tento trend bude určitě sílit.

Hnutí Duha: ASEK – Málo šetřit, draze vyrábět elektřinu a vyhýbat se zásadním rozhodnutím.
Ekologické organizace vítají zavírání starých uhelných elektráren, které stejně vyrábějí elektřinu na vývoz a přitom způsobují škody na zdraví lidí a životním prostředí za desítky miliard korun. Ale ministerstvo průmyslu neodůvodnilo, proč protežuje obří projekty drahých jaderných reaktorů a přehlíží moderní přístup k energetice – rozvoj stovek a tisíců komunálních a domácích zdrojů.

Dotační výzvy pro energetiku za 33 miliard korun
Firmy, které budou chtít použít evropské dotace z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) na investice do energetických úspor, budou moci předkládat první projekty na přelomu letošního května a června. Pro investice do obnovitelných zdrojů se OPPIK otevře na přelomu června a července a pro dotace nízkouhlíkových technologií na přelomu října a listopadu.

Chytrá energie: Tři důvody, proč Němci chtějí OZE „za každou cenu“i
Podpora pro německou výpravu za obnovitelnou energií je také o příležitosti vlastnit část energetického systému. Miliony Němců si budují pro svůj odchod do penze finanční rezervu tím, že jako jednotlivci anebo kolektivně vlastní podíl na větrných a solárních elektrárnách, které dodávají čistou energii jejich komunitám. Téměř polovina z 63 tisíc megawattů větrné a solární energie v zemi je ve vlastnictví místních lidí a těmto vlastníkům záleží jak na stálosti dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, tak na jejich ceně. Nejenže tito němečtí energetičtí vlastníci snížují vlastní náklady za čistou energii, ale navíc se každý americký dolar odkloněný od vzdálené nadnárodní energetické korporace znásobí v jejich místní ekonomice.

100% RES – Komunity pro zelenou energetiku
Metodický průvodce pro zpracování akčního plánu udržitelné energetiky pro více obcí a další užitečné informace.

Brno se připravuje na rizika spojená s klimatickými změnami
Vlny horka, nárůst tepelných ostrovů, sucho, extrémní přívalové srážky – vůči všem těmto negativním dopadům klimatických změn jsou města a jejich obyvatelé velmi zranitelná. Přestože těmto změnám úplně nezabráníme, můžeme se je snažit zmírnit a zároveň na ně města dobře připravit, o což usilujeme v projektu Urban Adapt společně s CzechGlobea městy Brnem, Plzní a Prahou.

ALIES: Čína může vyrábět 86% energie z obnovitelných zdrojů
Čínské vládní agentury vydaly novou studii, podle které mohou obnovitelné zdroje v zemi do patnácti let vyrábět přes polovinu energie (57 %) a do roku 2050 až 86 %. Celkově až 91 % dodávek energie bude tvořeno nefosilními zdroji. Podíl uhlí ve výrobě elektřiny se během následujících 35 let může snížit ze 75 % na pouhých 5 %. Nárůst obnovitelných zdrojů by přitom vůbec nepřineslo zdražení energie, naopak by se šetrná energetika stala jedním z hlavních pilířů čínské ekonomiky. Studii připravovaly dva roky čínské vládní agentury s přispěním amerického ministerstva pro energetiku.

Chytrá energie: Mají evropské uhelné elektrárny ničit ovzduší víc, než ty čínské?
1. dubna byl zveřejněn návrh nových limitů znečištění ovzduší z evropských uhelných elektráren. Pokud je EU přijme, budou mít v Evropě energetické firmy právo vypouštět do ovzduší mnohem více škodlivin, než kolik je dnes povoleno v Číně. Ano, v té Číně, která je v posledních dvaceti letech považována za symbol ekologické devastace a ignorace, a na níž se evropští průmyslníci tak rádi odvolávají. (Četli jste to určitě už mnohokrát: „Lepší ochranu ovzduší a vašeho zdraví si nemůžeme dovolit, protože bychom ztratili konkurenceschopnost a Čína by nás převálcovala.“). Tak právě tahle Čína přijala v posledních letech sérii nových předpisů výrazně zpřísňující emisní limity pro znečištění ovzduší.

Temelin.cz: Fukušima a ochota zavřít oči před následky jaderných havárií
Propagátoři jaderného průmyslu dokázali vymyslet řadu komunikačních obratů pro ospravedlnění katastrof v jaderných zařízeních. Třebaže nejde o neprůstřelnou argumentaci, slouží dobře svému účelu – udržuje přesvědčení politických a mediálních špiček i široké veřejnosti o dokonalé bezpečnosti reaktorů.

Temelín.cz: Padesátiprocentní pravděpodonost dalšího Černobylu do roku 2050
Podle největší statistické analýzy jaderných havárií, jaká byla kdy provedena, je zde rovněž padesátiprocentní pravděpodobnost, že se v následujících deseti letech přihodí katastrofa o rozsahu americké jaderné elektrárny Three Mile Island.

Grist.org: 4 surprising reasons why clean energy is gaining on fossil fuels/
We are witnessing the start of a global energy transition that could turn expectations upside down, politically, environmentally, and economically. This transformation won’t happen overnight and it will face fierce opposition from powerful and entrenched fossil fuel interests. Even so, it shows every sign of accelerating, which means that while we may be talking decades, the half-century horizon previously offered by experts like Vaclav Smil is probably no longer in the cards. Fossil fuels — and the companies, politicians, and petro-states they have long enriched — will lose their dominant status and be overtaken by the purveyors of renewable energy far more quickly than that.

Oncor launches paradigm breaking microgrid in Texas
The nature, shape and form of an emerging 21st century model for U.S. electric utilities is now on display outside the town of Lancaster, Texas. It’s there, in a comparatively remote area of southwestern Dallas County that Texas electric utility Oncor and smart grid specialists S&C Electric and Schneider Electric have assembled a “proof of concept” version of what they contend is “one of the most advanced microgrids in North America.

Energypost.eu: French government study – 95% renewable power mix cheaper than current nuclear and gas
A new French government study shows that the cost to the French consumer of a 100% renewable scenario is more or less equal to a scenario close to today’s, with only 40% renewables.

USA: We can get to 100% renewable
There is a recent Stanford paper entitled “100 percent Wind, Water, Sunlight (WWS) All Sector Energy Plan for the 50 U.S. States.” This plan is surprisingly realistic when one considers the rapid rate of solar deployment coupled with storage and new energy control technologies such as demand response and dynamic energy pricing. Costs are not the problem because these these technologies are being deployed now. The real issue is political will — and incumbent energy supplier resistance.

 

 

_________________________________________________________________
22.1.2014
Skandálně slabý návrh klimatické a energetické politiky EU
Evropská komise předložila velmi slabý návrh energetické a klimatické politiky do roku 2030. Dlouho připravovaný dokument obsahuje zcela nedostatečný cíl pro emise skleníkových plynů a velmi nízký cíl pro obnovitelné zdroje. Úplně chybí cíl pro snížení spotřeby energie. Pokud by byl dokument přijat v březnu v této podobě, dojde k zásadnímu zpomalení rozjeté modernizace evropské ekonomiky a EU skončí jako světový lídr v odpovědném přístupu ke změnám klimatu.

_________________________________________________________________
21.1.2014
Pozvánka do Brna: 6.2.2014, Brno – O chytré energii s Karlem Polaneckým
Mohou obnovitelné zdroje pokrýt energetické potřeby Česka?
Budeme využívat elektřinu z jižní Evropy či Severního moře?
Jaký je potenciál úspor?  Je elektřina z OZE dražší než z uhlí či uranu?
Jaká bude role (a cena) akumulace či záložních zdrojů?

_________________________________________________________________
21.1.2014
Resilience nám pomůže zvládnout budoucnost
Zjednodušeně řečeno resilience je schopnost systému absorbovat šok a pokračovat ve své funkci. Systém může být cokoliv: globální dodavatelský řetězec, rodinný dům, dopravní system i místní zahrádkářská kolonie. Resilience je reakcí na poznání, že jsme vytvořili poměrně dobře fungující svět, ale jen dokud se moc nemění podmínky. Bere v úvahu, že velké otřesy jsou a budou nevyhnutelné ve světě, který se potýká s obrovskými problémy, jako je změna klimatu, nedostatek zdrojů, úbytek biologické rozmanitosti, ekonomická nestabilita a sociální nepokoje.

_________________________________________________________________
21.1.2014
Pozvánka: 29.1.2014, Praha –  Energetika ČR-Trendy a perspektivy v evropských souvislostech
Státní energetická koncepce v národních a evropských souvislostech – anticipované dopady a očekávaný vývoj
ES ČR z hlediska požadavku zabezpečenosti dodávky elektrické energie; aktuální stav a výhledy (disponibilita primárních zdrojů, jaderná energetika, požadavky na přenos a distribuci elektrické energie, pro blízkou perspektivu,… )
Legislativní prostředí, postupný proces modifikace a implementace sekundární legislativy.Snižování energetické náročnosti …
Procesy a vývojové trendy trhu s elektrickou energií; Energetická burza Praha. Obchodování s emisemi …

_________________________________________________________________
20.1.2014
Pozvánka: 4.2.2014, Praha – Temelín a jeho pět ekonomických bludů-setkání s Janem Ondřichem
Nikdo nezpochybňuje fakt, že záplava energie z obnovitelných zdrojů, která dnes proudí evropskými přenosovými soustavami, způsobuje jistou nepředvídatelnost trhů s energiemi. Neshody ale panují v otázce, jak se s touto nepředvídatelností vypořádat.

_________________________________________________________________
18.1.2014
Energetická budoucnost Evropy: Nižší spotřeba
Sousední Německo, lídr evropské ekonomiky, první pochopilo, že nastává něco zásadně nového. Proto jeho dlouhodobá energetická politika vychází z předpokladu postupného poklesu energetické spotřeby, aniž by byl zpochybňován prognózovaný silný ekonomický růst. Zdá se však, že u nás úvahy státu i investorů směřují kvůli setrvačnosti dlouhodobě zažitého způsobu myšlení k budoucím problémům. Zářným příkladem je snaha o dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny v Temelíně.

_________________________________________________________________
18.1.2014
Přicházi nová éra konfliktů o zdroje
Zřejmě bude muset dojít k jistému přerozdělení světové spotřeby. Svět se nevyhnutelně blíží k období, kdy bude o ropu nouze a rostoucí ekonomiky budou chtít získat větší podíl na zdrojích.

_________________________________________________________________
18.1.2014
J.Šmajs: Nemůžeme růst donekonečna
Euroamerická spotřební kultura je dlouhodobě neudržitelná, nemůžeme růst donekonečna. Právě zde vidím příležitost pro filozofii, která by mohla ono predátorské paradigma odhalit, kritizovat a pokoušet se je nahradit jiným, biofilním. S přispěním biologických věd by mohla konečně prosazovat uctivý vztah k přírodě.

_________________________________________________________________
15.1.2014
Jaderná elektrárna Hinckley Point: Nejdražší jaderná elektrárna na světě
Podle  analýzy, která byla zveřejněna uznávanými společníky investiční banky Liberium Capital – Investmentbank, bude stavba nové jaderné elektrárny v Hinkley Point C v Somersetu, díky smlouvě, uzavřené mezi britskou vládou a firmou Electricite de France, nejdražší elektrárnou na světě, s nejdelší dobou výstavby. Pokračují s argumentací, že podpis britské vlády pod projekt jaderné elektrárny Hinkley Point C za 16 miliard liber je „ekonomickým šílenstvím“ a může být pro spotřebitele velmi nákladným projektem. „Při zohlednění všech známých smluvních podmínek jsme ohromeni, že britská vláda zavázala spotřebitele a budoucí generace k tomu, aby nesly náklady způsobené tímto obchodem,“ stojí ve zprávě.

_________________________________________________________________‘
15.1.2014
Setkání se Zdeňkou Petákovou – Nerostné suroviny a limity růstu
„Obrana zájmu nenarozených generací dává smysl životu generací žijících.“

_________________________________________________________________‘
11.1.2014
David MacKay: Přestaňte pořád  nakupovat
Britové by měli přestat pořád nakupovat nová auta, ledničky a pračky a namísto toho by v zájmu ochrany životního prostřední měli opravovat ty, které už mají, konstatoval vysoký poradce britské konzervativní vlády. Profesor David MacKay, hlavní vědecký poradce britského ministerstva pro energetiku, zdůraznil, že lidi by měli používat své elektronické zařízení a automobily co nejdéle a na konci jejich životnosti by mělo být toto zařízení rozmontováno a jeho součástky by měly být recyklovány.Nechvalný zvyk, kdy občané „nakupují spousty výrobků a pak je vyhazují“ znemožňuje vládě snížit spotřebu energie v zemi, varoval David MacKay.

_________________________________________________________________‘
11.1.2014
Světovou energetiku čeká strukturální změna
„Energie je životodárná tekutina rozvoje, je hnacím motorem prosperity. Více než miliarda lidí na světě jí má nedostatek, zejména země Jižní Asie a Afriky. Státy, jejichž poptávka po energii stále stoupá jsou zejména Čína, Indie a země Středního východu. Očekává se, že v budoucnosti budou centrem poptávky po energii právě tyto rozvíjející se ekonomiky, které zvyšují světovou spotřebu energie až o jednu třetinu,“ uvedl Birol.

_________________________________________________________________‘
11.1.2014
Hamburk má smělý plán – do 20 let se chce obejít bez aut
Hamburk patří v otázce ekologie k nejprogresivnějším evropským městům. Severoněmecká metropole, kromě jiného také evropské zelené město roku 2011, nedávno představila nový plán. V následujících dvaceti letech chce město změnit natolik, že zde automobily jednoduše nebudou třeba.

_________________________________________________________________‘
10.1.2014
Drahá ropa bude mít závažný vliv na náš životní styl
Globální ekonomický růst je silně závislý na dodávkách dosud levné ropy. Pokud při přechodu do věku drahé ropy a zemního plynu nevyvineme úsilí o zmírnění dopadů takové změny a nebudeme usilovat o přechod na nový energetický systém, svět bude čelit v budoucnosti hospodářským a geopolitickým turbulencím.

_________________________________________________________________‘

7.1.2014
Čína investuje 82 miliard do chytré sítě pro obnovitelné zdroje
Alternativní síť umožňující distribuci sdílení elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů na principu peer to peer má podle představ čínského vedení zcela změnit energetickou infrastrukturu a tím i celý hospodářský život země. Plán je součástí oficiální strategii zvané Třetí průmyslová revoluce, s níž se chce Čína propracovat do pozice světového ekonomického lídra.

_________________________________________________________________‘
6.1.2014
7.1.2014, STUŽ: Klima a Lidé, aneb hodnocení 5.zprávy IPPC
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) postupně zveřejňuje jednotlivé části 5. hodnotící zprávy. Již zveřejněná první část, týkající se fyzikálního zdůvodnění klimatických změn konstatuje, že globální oteplování je nezpochybnitelným faktem a s 95% jistotou je dominantní příčinou změny klimatu lidská činnost.

_________________________________________________________________‘
6.1.2014
Jaderná energetika na prahu roku 2014

_________________________________________________________________‘
4.1.2014
Nařízení Baracka Obamy: Zajistit přípravu Spojených států na následky klimatických změn
The impacts of climate change — including an increase in prolonged periods of excessively high temperatures, more heavy downpours, an increase in wildfires, more severe droughts, permafrost thawing, ocean acidification, and sea-level rise — are already affecting communities, natural resources, ecosystems, economies, and public health across the Nation.

_________________________________________________________________
30.12.2013
Record year for wind power in Sweden
According to professor Ola Carlson, who heads the Swedish Wind Power Technology Center in Gothenburg, there is not really a limit to how many wind turbines that can be built in Sweden. He compares with Denmark, which is currently getting 30 per cent of its electricity from wind power, and is aiming for that to be 50 per cent in a few years. „We can reach that in Sweden as well,“ he says.

_________________________________________________________________
30.12.2013
Paul Allen: Závislost na fosilních palivech nás vede do krize
Je zřejmé, že na výzvy 21.století nestačí reagovat nástroji století dvacátého. Stejně tak musíme změnit způsob myšlení o budoucnosti. Musíme si umět představit, jaké by to bylo žít ve světě, ve kterém bychom dokázali obnovit náš vztah s přírodou a změnit naši závislost v sílu. Pokud začneme měnit náš životní styl, kulturu i technologie, uvidíme náznak budoucího udržitelné budoucnosti a další kapitoly vztahu lidí a energie kolem nás.

_________________________________________________________________
27.12.2013
Enviweb: Břidličná bublina co nevidět praskne
Vychází najevo, jak je to s onou pohádkovou ziskovostí těžby. Investigativcům z New York Times se loni podařilo dostat se k interním dokumentům těžebních společností, které mluví o tom, že těžba od prosince 2011 stagnuje. Výtěžnost vrtů totiž klesá mnohem rychleji, než se předpokládalo, i u těch nejlepších polí je po 36 měsících vyčerpáno až 95 procent zásob. Kanadský geolog David Hughes předpovídá, že kapitálové vstupy nutné ke kompenzaci poklesu výtěžnosti se budou časem zvyšovat, protože nejvydatnější ložiska jsou už vytěžena a vrtání se přesouvá do oblastí nižší kvality. Podle něj bude takto možné situaci protahovat ještě čtyři roky, nanejvýš pak do konce desetiletí. Pak nastane prudký pád.
Ve zprávě konzultační firmy Powers Energy Investors můžeme číst: „Situace, kdy druhý největší americký producent zemního plynu z byznysu téměř odešel, je silnou známkou toho, že dnešní bublina u ceny zemního plynu je na pokraji prasknutí. Chesapeake na vrtání břidličných studní žádné peníze nevydělala – a vlastně ani nikdo další – a nyní peníze hlupáků došly.“

_________________________________________________________________
27.12.2013
Systémová podpora obnovitelných zdrojů v Horním Rakousku – proč tam ano a u nás ne?
Systematická podpora znamená, že je pravidelně zpracovávána energetická koncepce Horního Rakouska, která je průběžně aktualizována a každoročně se důsledně sleduje její plnění. Poslední platná energetická koncepce Horního Rakouska se jmenuje „Energetická budoucnost 2030“ (Energie Zukunft 2030) a má mj. za cíl, aby do roku 2030 byla veškerá (!) spotřeba elektřiny a tepla kryta výrobou z obnovitelných zdrojů.

Jakých výsledků Horní Rakousko za poslední desetiletí dosáhlo? Ačkoliv je zajištěn hospodářský růst (od roku 2005 se zvýšil hospodářský růst Horního Rakouska o více než 21 %), spotřeba energie se nezvyšuje, byla dokonce za stejné období snížena o 0,75%.

_________________________________________________________________
27.12.2013
The Ecologist: The story of energy
What has become clear is that our 21st-century challenges can no longer be met with a 20th-century approach, including how we think about the future! We need now to visualise what it would be like to live and love in a world where we have risen to those challenges, restored our relationships with Nature, and transformed our anguish into empowerment. As we make changes in culture, technology and lifestyle we begin to glimpse a truly sustainable future, dappled here in the present. Replicable beacons begin to multiply, offering a glimpse of another chapter in the incredible story of humans and energy

_________________________________________________________________
23.12.2013
Brněnský deník: V Brně letos 70-krát překročen denní limit pro polétavý prach
Překročit maximální denní limit polétavého prachu v ovzduší lze jen pětatřicetkrát za rok. První měřící stanicí v Brně, která tuto hranici překročila, byla už 8. března ta ve Svatoplukově ulici. „Jednadvacátého prosince to bylo už sedmdesátkrát. Smogová kvóta však byla v Brně letos vyčerpána i na několika dalších měřících stanicích,” uvedl Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

_________________________________________________________________‘
23.12.2013
Mezinárodní energetická agentura: investujte do efektivity
Mezinárodní energetická agentura (IEA) 12. listopadu představila nové vydání Světového energetického výhledu. V energetice podle něj přestávají platit staré pravdy. Ekonomický růst nemusí být spojen se zvyšující se spotřebou energie a růstem emisí CO2 a energetická účinnost postupně svým významem předčí tradiční energetické zdroje. Podle predikce investic v letech 2013 až 2035 bude energetická účinnost nejperspektivnějším odvětvím s celkovými investicemi 8,1 biliónu dolarů. Dvě třetiny potenciálu energetických úspor není stále vyčerpáno. Jedná se přitom o jediný „zdroj“, který je bezpečný – tedy nezvyšuje závislost států na nestabilních politických režimech ani neohrožuje zdraví a životy lidí – a zároveň  přispívá k ekonomickému rozvoji bez znečištění životního prostředí.

_________________________________________________________________
17.12.2013
Thinkprogress: 13 clean energy breakthroughs of 2013
While the news about climate change seems to get worse every day, the rapidly improving technology, declining costs, and increasing accessibility of clean energy is the true bright spot in the march toward a zero-carbon future. 2013 had more clean energy milestones than we could fit on one page, but here are thirteen of the key breakthroughs that happened this year.

_________________________________________________________________
17.12.2013
TED talk: Why buses represent democracy in action
Pro ty, kteří pohrdají hromadnou dopravou:
„An advanced city is not one where even the poor use cars, but rather one where even the rich use public transport,“ says Enrique Peñalosa. In this spirited talk, the former mayor of Bogotá shares some of the tactics he used to change the system in the Colombian capital … and suggests ways to think about building smart cities of the future.

_________________________________________________________________
17.12.2013
Limity těžby chrání 8000 pracovních míst
V rámci územních ekologických limitů těžby je uhlí pro české teplárny prokazatelně dostatek nejméně do roku 2035. Vyplývá to přímo i z návrhu aktualizace Státní energetické koncepce. Potřebu bourat Horní Jiřetín kvůli teplárnám explicitně zpochybňuje samo Teplárenské sdružení, podle něhož není pro takový závěr v současnosti dostatek analytických podkladů – naopak upozorňuje, že prolomení limitů či vytvoření státního podniku by pouze zajistilo tunelářům Pavlu Tykačovi a Janu Dienstlovi uhlí pro jejich elektrárnu Chvaletice

_________________________________________________________________
15.12.2013
NASA: Listopad 2013 nejteplejší nejméně od roku 1880
Blog Alexandra Ače:
Pozorované rekordné novembrové teploty sú významné z niekoľkých hladísk:
– slnečná aktivita je najslabšia za posledné storočie
– fáza ENSO (El Nino / La Nina) je vo svojej neutrálnej fáze
– Čína pokračuje rastúcich emisiách aerosólov, ktoré atmosféru ochladzujú (stále častejší výskyt extrémnych smogových situácií)
– V tomto roku bol zaznamenaný rekordný počet sopečných výbuchov, ktoré majú takisto ochladzujúci vplyv

_________________________________________________________________
15.12.2013
M.Sedlák: Německá lekce energetické svobody
Vedle trvalého růstu obnovitelných zdrojů přibyl v Německu další trend proměny energetiky: zájem o veřejnou kontrolu energetických sítí.Dobrým příkladem je Hamburk, kde koncem září přes 51 procent obyvatel v referendu podpořilo zpětný odkup elektrárenských, plynárenských a teplárenských sítí.

_________________________________________________________________
13.12.2013
Quo vadis, Státní energetická koncepce
Hlavní body diskuse na Novotného lávce 5.12.2013. Dost zajímavé.

_________________________________________________________________
12.12.2013
9.1.2014, Brno – Diskusní večer k energetice
Tato setkání v Brně budou obdobou pražských setkání v kavárně Sicily.

_________________________________________________________________
5.12.2013
14.1.2014, Praha – Diskusní večer energetické sekce SZ: O hospodaření s nerostnými zdroji a výhledu do budoucna se Zdeňkou Petákovou
Vývoj, současný stav a prognóza spotřeby energetických nerostných surovin globálně i v rámci ČR, jejich význam pro zachování civilizační úrovně a upozorněno na skutečnost, že dlouhodobé udržení dnešní výše spotřeby energie se začíná jevit jako velmi obtížné až nemožné. Česká republika disponuje evropsky významnými zásobami hnědého a černého uhlí, jež nám mohou významně pomoci udržet stabilitu zásobování energiemi v relativně nestabilní budoucnosti. Ta je očekávána v souvislosti s řadou negativních důsledků globalizace a stále rostoucím počtem obyvatel Země, jejich zvyšující se spotřebou a z toho vyplývajícím rostoucím nedostatkem vody, potravin a nerostných surovin.

_________________________________________________________________
5.12.2013
Kdo vydělá na prolomení limitů
Stát a zaměstnanci jednotky či desítky miliard, majitelé dolů stovky miliard. A o tom celý cirkus kolem limitů je.

_________________________________________________________________
5.12.2013
Milan Šimoník: Jaderný marketing pana Hezoučkého
Elektrárny se mají stavět kvůli výrobě elektřiny – až to bude potřeba – a ne jako způsob zvýšování zaměstnaností. Za výše uvedených podmínek je Temelín hladovou zdí a dalším tunelem na peněženky občanů. A pokud pan Hezoučký má starost o životní prostředí v Severních Čechách tak proč ČEZ a Česko již více než desetiletí vyváží 30% české spotřeby elektřiny, které platíme desítkami miliard nákladů na externality ročně? Toto je věc, kterou by ministerstvo průmyslu a obchodu mělo řešit a ne stále(marně) hledat důvody proč musíme začít stavět nové bloky Temelína.

_________________________________________________________________
4.12.2013
Hnutí Duha: Jen polovinu tepla by poskytlo uhlí za limity těžby oproti zateplování domů
Útoky končícího premiéra Rusnoka na limity těžby uhlí jsou zcela zbytečné. Rozumné a reálně možné zateplení českých domů uspoří více než dvojnásobek energie, kterou by dodávalo rozšíření uhelných dolů prolomením limitů. Dohromady s možnostmi výroby čistého tepla lze ve vytápění domů kompletně nahradit jak uhlí, tak dovážený plyn. Potvrdila to už první Pačesova komis

_________________________________________________________________
4.12.2013
M.Bursík: Uhlí, to je budoucnost, soudruzi
Jestli je něco úkolem nové vlády ve vztahu k severním Čechám, pak je to emancipace regionu od vlivu báňských společností. Řešením zaměstnanosti není prodlužování životnosti lomů a posilování negativního obrazu špinavého regionu, ale restrukturalizace těžkého průmyslu a těžby na perspektivnější činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Zvýšit vzdělanost a rozvíjet inovativní výrobu a služby, zateplit lidem domy a snížit jim účty za topení, vyčistit špinavý vzduch a ušetřit za léčení, nabídnout místním lidem budoucnost namísto minulosti, to by měly být cíle regionální politiky nové vlády.

_________________________________________________________________
2.12.2013
CEE Bankwatch: Česko nemá jasný plan jak snížit spotřebu energie
Strategie České republiky, jak v příštím programovém období 2014-2020 využívat prostředky z evropských fondů, ve srovnání s dalšími zeměmi ve střední Evropě značně pokulhává. Podle nevládní organizace CEE Bankwatch Network Česko klade příliš malý důraz na snižování energie, recyklaci odpadu a využívání obnovitelných zdrojů.  Ve studii, která se zaměřila na srovnání Dohod o partnerství, tedy strategického dokumentu pro evropské fondy po roce 2013, spolu s ním získalo nejméně bodů i Bulharsko.

_________________________________________________________________
29.11.2013
Green new deal: A post-growth society for the 21st century
How can economic growth be explained, and what future for growth in Europe? What’s the state of natural resources, limiting our ability to grow? Economic growth is usually considered the default mechanism for ensuring prosperity, but is GDP growth the best indicator for wealth and wellbeing? This study, produced by the research institutes IDDRI (Institute for Sustainable Development and International Relations) with the financial support of the Greens/EFA Group in the European Parliament, addresses these questions.

_________________________________________________________________
28.11.2013
www.restep.cz – interkativní mapa obnovitelných zdrojů
Na začátku října 2013 byla zprovozněna k testování beta verze softwaru ReStEP, tedy interaktivní mapa místních zdrojů využitelných pro energetické účely.Kliknete si na mapu a RESTEP vám řekne, jak si na tom stojí váš kraj/obec s potenciálem jednotlivých zdrojů, zohlední vhodnost a udržitelnost jejich využití včetně financování, dopadů na zemědělskou půdu a spousta dalších věcí. Zatím je přístupná pouze pro členy projektového týmu, kteří do konce roku doladí veškeré zásadní problémy v datových podkladech i jednotlivých výstupech. Pak bude možné SW ReStEP uveřejnit na webu projektu a zpřístupnit jej pro všechny zájemce.

_________________________________________________________________
28.11.2013
Keep on track
Projekt “Keep on Track!” byl zahájen v roce 2012 a je zaměřen na publikování aktuálních dat o trhu s OZE, analyzování stávajících překážek, jakož i formulování politických doporučení. V tomto rámci je firma eclareon zodpovědná za analázu technických, provozních a administrativních překážek, bránicích prosazování obnovitelných zdrojů energie v jednotlivých členských zemích, s ohledem na cíle, vytčené směrnicí OZE. K usnadnění komunikace s “Keep on Track” byla vytvořena interaktivní webová databáze jménem “RE-frame.eu” (www.re-frame.eu), jejiž cílem je shromažďování informací o stávajících překážkách pro rozvoj OZE i příslušných doporučení. Půjde o to, moci zaznamenat a vyhodnocovat nejdůležitější hnací mechanismy a překážky bránicí prosazování technologií OZE ve všech 28 státech Unie. Vyhodnocování se bude týkat všech tří sektorů OZE: elektřiny, topení & chlazení a transportu.

_________________________________________________________________
27.11.2013
Enwiweb: Rusnok chce zrušit limity těžby pod falešnou záminkou
Pokračování těžby za cenu problematického bourání města Horní Jiřetín, obce Černice a části města Litvínov jde navíc v energetice přesně opačným směrem, než který ve svých dvou posledních Výhledech světové energetiky (WorldEnergy Outlook, WEO) popisuje Mezinárodní energetická agentura (International EnergyAgency, IEA). Tato konzervativní instituce říká, že energetická účinnost postupně předčí svým významem tradiční zdroje, jako jsou například uhlí nebo ropa, vyzývá k ukončení dotací fosilním palivům a také varuje, že ti, kteří dobře neodhadnou budoucí trendy, mohou dělat špatná strategická a investiční rozhodnutí.[2] A toto varování se může týkat právě takových kroků, jaké včera naznačil Jiří Rusnok.

_________________________________________________________________
27.11.2013
Lidovky: Muzi se potápí domov, azyl mu neudělili
Novozélandský soud zamítl žádost muže z tichomořského souostroví Kiribati o získání statusu uprchlíka z důvodu klimatických změn, které jeho vlast ohrožují. Informovala o tom agentura Reuters. Ostře sledovaný proces se přitom může stát precedentem, jak bude svět ke „klimatickým“ uprchlíkům přistupovat v budoucnu.

_________________________________________________________________
27.11.2013
SRU:Vytvoření trhu s elektřinou pro budoucnost
In its special report, the SRU calls for a more honest approach to the discussion of costs. The close focus on the EEG surcharge overstates the cost situation and makes it easy to lose sight of the overall economic benefits of transforming the energy system. Energy-intensive industries have profited from this transformation because they have been largely exempted from the EEG surcharge and also have to pay much lower spot prices for electricity. This fact must be given greater weight in the debate about the competitive position of energy-intensive industries in international competition. The SRU is nevertheless of the opinion that renewable energy sources should be exposed more to the challenge of market forces. It therefore recommends changing the promotion system to mandatory direct marketing with a variable market premium. This premium should be sufficient to ensure the refinancing of investments and the continuous growth of renewable energy. Conventional electricity supplies must be subordinated to the needs of renewable energy. Operating large numbers of coal-fired power stations is not compatible with the transformation of the energy system. Flexible gas-fired power stations are indispensable for the transition to a power supply system with a large proportion of renewable energy, and the current surplus capacity of base-load power plants must gradually be reduced.

_________________________________________________________________
26.11.2013
Praha vyhlašuje grantové řízení na podporu projektů ke zlepšení životního prostředí v Praze

_________________________________________________________________
26.11.2013
Solární novinky: MPO chystá novou legislativu pro vlastní spotřebu i net-metering
Zástupce MPO na dotaz dále uvedl, že ministerstvo řeší umožnění nefinanční podpory slunečních elektráren prostřednictvím net-meteringu. Za tímto účelem jsou na ministerstvu zřízeny dvě pracovní skupiny, které pracují i na odbourání odbourání byrokracie pro malé solární elektrárny. Malé elektrárny, například do výkonu 5 nebo 10 kWp, má být v budoucnu možné provozovat bez licence. Net-metering a jeho podpora bude pravděpodobně součástí novely energetického zákona nebo novely zákona o podporovaných zdrojích. Na obou se nyní pracují a  se zahájením legislativního procesu se počítá v roce 2014. Současně by mělo podle Jiráska dojít k snížení administrativní zátěže při uvádění FVE do provozu.

_________________________________________________________________
22.11.2013
Česká pozice: Co dřív, Dukovany nebo Temelín?
MŠ: Tak jak jsem již dříve psal, pokud vůbec bude nový jaderný zdroj třeba, tak až od roku 2035. A v tom případě bude mít mnohem větší smysl stavět ho v Dukovanech.
http://milansimonik.blog.idnes.cz/c/356399/Politici-nestraste-nedostatkem-elektriny-na-Temelin-je-10-let-cas.html

_________________________________________________________________
22.11.2013
Ekolist. Lidé i ekologické organizace kritizovali novou energetickou koncepci
Proti koncepci se ostře postavili zelení. Podle nich totiž neřeší aktuální problémy energetiky v ČR a opomíjí důležité faktory, jako jsou prolomení limitů těžby hnědého uhlí, využívání obnovitelných zdrojů nebo rozšiřování jaderné energetiky bez posouzení zatížení spotřebitelů dalšími náklady.

_________________________________________________________________
19.11.2013
Scarcity of rare metals is hindering green technologies

_________________________________________________________________
7.11.2013
Zpráva BIS: Dysfunkce státu, vysávání veřejného sektoru, klientelistické struktury
Organizovaný zločin úspěšně využíval stavu, který lze zjednodušeně charakterizovat jako zásadní absenci faktické osobní odpovědnosti představitelů orgánů státní správy či samosprávy i volených zástupců občanů za učiněná rozhodnutí…. Je na nás, občanských iniciativách, médiích a dalších společensko-politicky angažovaných aktérech, jestli si tuto šanci necháme proklouznout mezi prsty, anebo jestli sami přispějeme ke zlepšení poměrů. Je potřeba analyzovat konkrétní situace, formulovat návrhy a organizovat petice, podávat podněty svým politickým zástupcům. Nikdo to za nás neudělá.

_________________________________________________________________
5.11.2013
V.Wagner: Česko se odvrací od uhlí. Zato Německo bez něho nedokáže žít.
MŠ: Pan Wagner příliš prostoru věnuje popisu současného přechodného stavu, který samozřejmě není bez potíží, a moc nebere předpokládaný další technologický a cenový vývoj OZE a akumulačních technologií.

_________________________________________________________________
3.11.2013
Stefan Denig, urban specialist at Siemens: Toolkit for resilient cities
It is becoming increasingly clear that cities are important arenas for climate change adaptation. Building urban resilience to climate impacts will be vital to ensure that ever-growing populations and businesses and infrastructure investments can recover from climate-driven shocks. Damage caused by extreme weather events are increasing around the globe. In 2012, the costs of such damages totalled approximately US$160 billion worldwide. To show how cities can better protect themselves against natural disasters like hurricane Sandy, Siemens prepared a study on resilient urban infrastructure. Results show that technology is a key component of resilient and efficient infrastructure protection.

_________________________________________________________________
Právo: Investice do snížení energ.náročnosti budov lze nazvat čtvrtým pilířem penzijní reformy.
Nejvíce jsou ohroženi současní a budoucí senioři, jejichž domy se mohou v průběhu příštích 20 let stát nevyhovujícími pro bydlení či příliš nákladnými z hlediska spotřeby energií. „Investice do renovací a výdaje za tepelnou energii mohou být nad finanční možnosti řady seniorů,“ varuje Luděk Niedermayer ze společnosti Deloitte. Stát by se proto měl podle něj snažit o promyšlené zavádění energetických standardů či podporovat rekonstrukce snižující energetickou náročnost budov tak, aby do roku 2030 bylo sanováno alespoň 80 % všech bytových jednotek. „Promyšlené investice do snížení energetické náročnosti vlastních nemovitostí lze s nadsázkou nazvat , čtvrtým pilířem penzijní reformy‘, který může přispět ke stabilizaci ekonomické situace nejen penzistů,“ připomíná Niedermayer.

_________________________________________________________________
Atomový kontrakt v U.K. ukazuje skutečnou cenu jaderné elektřiny
Od německého Spolkového svazupro obnovitelné zdroje energie: K dohodě mezi britskou vládou a francouzskou energetickou firmou EdF ohledně nové jaderné elektrárny v Hinkley Point C v Somersetu prohlašuje Spolkový svaz pro obnovitelné zdroje (BEE): „Finanční podpora, která byla ve Velké Británii dohodnuta na dobu 35 let pro jadernou elektrárnu Hinkley Point ukazuje, jak drahá je jaderná energie ve srovnání s obnovitelnými zdroji energie. Pokud se tato čísla srovnají s přihlédnutím k inflaci během posledních 20 let s finanční podporou, plynoucí do obnovitelných zdrojů energie podle německého zákona o OZE, pak tato podpora odpovídá při konzervativní dvouprocentní míře inflace finančnímu příspěvku pro OZE ve výši 34,5 eurocentu. To je více než 3,5-násobek aktuální výše příspěvků pro solární elektrárny na volných plochách a více než dvojnásobek finančního příspěvku pro malá fotovoltaická zařízení. Ten, kdo v Německu vyrábí elektřinu ve větrných elektrárnách, pak dostává zhruba čtvrtinu této sumy, s kterou počítá firma EdF pro stavbu své jaderné elektrárny v britském Hinkley Point. Finanční podpora pro Hinkley Point C má běžet od roku 2023 do roku 2058, tedy 35 let. Obnovitelné zdroje energie dostávají podle německého zákona o OZE finanční příspěvek pouze 20 let.

_________________________________________________________________
Kampaň měnící fikce za fakta
Podívejte se na stránku http://www.ewea.org/blog/2013/10/campaign-replaces-fiction-facts/, a zjistíte například, že energie z obnovitelných zdrojů získala 88 000 000 000 dolarů v dotacích v roce 2011, zatímco fosilní paliva získala dotaci za 523 000 000 000 dolarů – což je šestkrát více!
_________________________________________________________________
Candole: Temelín a jeho pět ekonomických bludů
Český energetický establishment by se rád vrátil k předešlému stavu, kdy národní poptávku po energiích uspokojoval regulovaný a vertikálně integrovaný monopol pomocí flotily obřích neflexibilních elektráren k pokrytí základního zatížení (baseload). Takový do minulosti zahleděný přístup ovšem nedokáže reflektovat skutečnost, že místo baseload zdrojů začínají zaujímat právě zdroje obnovitelné díky svým nulovým mezním nákladům na výrobu. Konvenční zdroje jsou vytlačovány z merit-orderu a jejich dnešním úkolem je vyvažovat výkyvy ve výkonech větrných a solárních zdrojů. Problémem tedy je, jak tuto rozkolísanost ošetřit. Výkon jaderných elektráren je regulovatelný s obtížemi a za ceny vysokých nákladů, což je z využití pro tento účel vylučuje. Měli bychom se spíše zaměřit na to, jak učinit nabídku, poptávku a přenos elektrické energie pružnějšími, nikoli naopak. A dosáhnout toho lze jedině využíváním pružnějších zdrojů namísto rigidních.

_________________________________________________________________
MŠ: Kde je ten bájný volný trh?
Mnozí zastánci starých dobrých časů v energetice rádi připomínají dobu před nástupem obnovitelných zdrojů, kdy údajně v Evropě vládl volný trh, rozuměj energetické monopoly či oligopoly. S vážnou tváří mluví o nutnosti zrušit „špatnou“ podporu nových technologií a vrátit se k tzv. „tržním podmínkám“ a férové soutěži všech zdrojů elektřiny. Jenže jak ve skutečnosti tento trh fungoval a stále ještě funguje? Jaké podmínky si elektrárenské firmy za ta desetiletí vynutily?

_________________________________________________________________
Mezinárodni energetická agentura: Dotace pro fosilni paliva překrocily 500 miliard dolarů
Podpora čistých obnovitelných zdrojů je přitom pětkrát menší a měla by naopak vzrůst. Státní podpora fosilních paliv opět vzrostla: loni již na 544 miliard dolarů ročně. Obnovitelné zdroje zajišťují čím dál více energie, i když výdaje na jejich podporu jsou pětkrát nižší – kolem 100 miliard dolarů.

_________________________________________________________________
MŠ: Britům to ještě nikdo neřekl?
Překlad článku z Renewables international:
Soudě podle diskusí na sociálních sítích, německá komunita obnovitelných zdrojů je potěšena oznámením o stavbě nové jaderné elektrárny ve Velké Británii. Náklady jsou nyní, konečně, tak transparentní – a tak vysoké! Ještě nikdo neřekl Britům kolik stojí elektřina z obnovitelných zdrojů?

_________________________________________________________________
Euractiv: Německo podporuje OZE rozumněji než Česko
Jiří Gavor: „Němci přistupují k podpoře OZE rozumně. Hodlají ji regulovat, jednak z důvodů fiskálních a jednak z důvodů fyzikálních,“ říká k tomu Gavor. Nejde prý o žádné překvapení. Změny zásadního zákona podle něj neznamenají, že by Německo hodlalo svůj energetický obrat radikálně přehodnotit. „Řekl bych, že se tím spíše potvrzuje konzistentnost německého přístupu. Německo veškerou podporu obnovitelných zdrojů energie od začátku provádělo mnohem rozumněji než Česká republika. Jak se snižují investiční náklady obnovitelných zdrojů a jak rostou nároky na státní rozpočet, tak se již několik let plynule snižuje příspěvek na vyrobenou megawatthodinu“.

_________________________________________________________________
iHned: Většina elektřiny z Temelína půjde na export
„Jde především o pojistku,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž na názor, že výkon nových bloků Temelína za 200 až 300 miliard korun nebude kvůli přebytkům potřeba.
MŠ: „Pojistka“ za desítky miliard ročně z kapes daňových poplatníků pro ČEZ. Kandidát na nejhloupější výrok roku.

_________________________________________________________________
FT: Poland struggles to break its dependancy on coal power
Switching to less polluting natural gas is a non-starter for political reasons because most of Poland’s gas is imported from Russia. Plans to build a nuclear power plant are still a distant prospect. That leaves coal.

The paradox is that although Polish electricity is dependent on coal, a growing share of the fuel does not come from Poland’s old and expensive mines but is instead imported from the US, China and Russia.

_________________________________________________________________
Jiří Koželouh: Fosilním palivům odzvonilo
Moderní města jsou závislá na fosilních palivech jako alkoholik na své lahvi. Samozřejmě i ta naše. Svítíme zejména elektřinou vyrobenou z uhlí, teplo dodávají domácí kotle nebo teplárny: až na výjimky plynové či uhelné. Potraviny i lidé se po městě pohybují většinou pomocí benzinu a nafty. Dokonce ani pitná voda se neobejde bez elektřiny (a tedy opět bez uhlí).

_________________________________________________________________
2013 to be record year for off-shore wind
Offshore wind power installations are on track to hit a seventh consecutive annual record in 2013. Developers added 1,080 megawatts of generating capacity in the first half of the year, expanding the world total by 20 percent in just six months. Fifteen countries host some 6,500 megawatts of offshore wind capacity. Before the year is out, the world total should exceed 7,100 megawatts. Although still small compared with the roughly 300,000 megawatts of land-based wind power, offshore capacity is growing at close to 40 percent a year.

_________________________________________________________________
Candole:   Impact of Temelin 3+4 on CEZ´s bottom line
The argument developed by the nuclear industry and adopted by successive Czech governments is that the expansion of Temelin will provide a beneficial fiscal stimulus returning the economy to growth. This is a myth with no credible theoretical foundation. Current empirical academic research shows that increased government spending fails to produce sustainable increases in GDP.
The Contracts for Difference (CfD) subsidy scheme, proposed by the Czech government as a way to pay for the construction of Temelin 3&4, would harm the economic well-being of the country. The scheme would destroy value in a state-owned company, CEZ, and fund the destruction of €4.5 billion of taxpayer money. We show how the scheme, unlike the typical subsidy scheme used to support renewable energy, would have the effect of blocking innovation and cementing CEZ’s dominance of the local energy market where it already generates 75% of the Czech Republic’s electricity. If the state wishes to pursue an expansionary fiscal policy and promote industrial growth through higher taxes, we would suggest it invest the extra revenue in areas of lasting value, such as education and vocational training, rather than in a wasteful project such as Temelin 3&4, which would burden Czech taxpayers for a generation or more.

_________________________________________________________________
Hnutí Duha:  Utajovaná skandální studie – Ministri-životního prostředí Chalupa a Podivínský chtěji nahradit recyklaci spalovnami
Studie počítá s tím, že množství odpadů, které končí na skládkách a ve spalovnách, se má zvýšit o 20 % oproti současnému stavu, přestože posledních deset let vytrvale klesá. Studie rovněž počítá s poklesem recyklace komunálních odpadů ze současných cca 30 % na pouhých 24 % v roce 2020, ačkoli v ní patříme k horšímu evropskému průměru.
MŠ: Mně přijde na studii skandální zejména to, že koncepční dokument o odpadech zpracovala firma EVECO, jejímž hlavním byznysem je stavba spaloven odpadů. A spoluautor zprávy pan Stehlík z VUT s EVECO dlouhodobě úzce spolupracuje.

_________________________________________________________________
http://www.treehugger.com/renewable-energy/ibm-solar-collector-magnifies-sun-2000x-without-cooking-itself.html

_________________________________________________________________
Fresseurop:   Energetická politika-Každý sám za sebe
Německo sází na zelenou energii, Polsko investuje do těžby břidlicového plynu a Velká Británie oznámila výstavbu nových jaderných elektráren… V energetických otázkách se Evropané příliš neshodují. Společná strategie je přitom v jejich zájmu.

_________________________________________________________________
EKONOM: Obyvatelé měst chtějí vlastní elektřinu

_________________________________________________________________
Ekolist: Jiří Babača: Solárni boom 2010 a solarni tunel

_________________________________________________________________
Solární novinky:Technologie tenkovrstvých panelů s rekordní účinností
Zvyšování účinnosti fotovoltaických panelů pokračuje.O tom, že potenciál zvyšování účinnosti a snižování výrobních nákladů FV ještě zdaleka není vyčerpán, mluvil prof.Benda z FEL ČVUT na dnešním fotovoltaickém fóru (info z konference později).

_________________________________________________________________
Temelin.cz: Proti uranovému dolu AREVY protestovaly v Nigeru tisíce lidí
Přibližně pět tisíc lidí se 12. října zúčastnilo demonstrace proti těžbě uranu ve městě Arlit na severu Nigeru. Demonstranti vyjadřovali nesouhlas s praxí francouzské firmy AREVA, která v přilehlé pouštní oblasti těží uran již 40 let. Zároveň vyzvali vládu Nigeru, aby revidovala smlouvy s francouzskými těžaři.

_________________________________________________________________
MŠ: Jaderný marketing pana Hezoučkého
Reakce na PR článek konzultanta a bývalého člena představenstva ČEZ.

_________________________________________________________________
F.Hezoučký: Vývoz elektřiny ze severočeského uhlí jevývozem životního prostředí
A proč to tedy ČEZ s posvěcením svého majitele (Ministerstvo financí) již deset let dělá. Jakou důvěru můžeme mít v energetické koncepce MPO když výsledkem je toto? http://milansimonik.blog.idnes.cz/c/356315/Export-elektriny-z-uhli-dotujeme-20-miliardami-rocne.html

_________________________________________________________________
Four charts that prove that the future of renewables is arriwing

_________________________________________________________________
Solární novinky:RWE-Budoucnost je v přechodu na zelenou energetiku
Nejvyšší šéf německého energetického gigantu RWE Peter Terium potvrdil, že jeho společnost připravuje radikální změnu stratégie. Od roku 2018 bude RWE investovat pouze do nových zdrojů  „zelené energie“ místo do nových fosilních zdrojů elektřiny z uhlí a plynu. Uvedl to německý deník Handelsblatt.

_________________________________________________________________
Westfälische Nachrichten: Komisař Oettinger je pro jednotné povinné ručení jaderných elektráren
To je podle něj důležité pro to, aby se více ztransparentnily náklady na výrobu energie z jaderných elektráren. Pojistná suma podle Oettingera bude na úrovni jedné miliardy euro nebo více. „Povinné jednotné  pojištění jaderných elektráren povede automaticky k vyšším nákladům výroby energie z jádra.“
Do dnešní doby si každý stát reguloval výši pojistného u svých jaderných elektráren sám. Podle dřívějších mediálních zpráv ručí například jaderné elektrárny ve Francii za způsobené škody pouze do výše 91,5 miliónů euro na elektrárnu, v Německu pak do výše 2,5 miliard euro. I tato suma je však podle kritiků příliš nízká.

_________________________________________________________________

Calla: Senát odmítl kroky které by posílily jadernou bezpečnost
Senátoři se dnes kriticky vyjádřili k návrhu Evropské komise novelizovat směrnici EURATOM o jaderné bezpečnosti, která by mohla výrazně posílit ochranu obyvatel Evropské unie před možnými následky jaderné havárie.  Přidali se tak k Rusnokově vládě v demisi, která činí aktivní kroky pro zamítnutí tohoto návrhu. Hlavním důvodem odmítání ze strany českých politiků je strach z možnosti porovnávat úroveň jaderné bezpečnosti navzájem v rámci členských zemí EU. Především pak obava, že jaderná elektrárna Dukovany by v takovém srovnání propadla a její životnost by nemohla být prodloužena.

_________________________________________________________________________
Blisty: Zdena Petáková: Konec je jen nový začátek
Jistě se shodneme, že běh našich životů v posledních letech je více či méně ovlivňovaný tzv. ekonomickou krizí. Všechny ty zprávy ze světa i z domova o zhoršování materiálních podmínek života lidí, o zostřování vnitrostátního napětí v dlouhé řadě zemí a první zprávy o vzrůstajícím napětí mezinárodním (probleskující v posledních měsících) mají, pravděpodobně, jednu společnou hlavní příčinu.Tou je zhoršující se možnost získávat laciné zdroje energie, vodu a další nerostné suroviny.

_________________________________________________________________________
Energetická koncepce nabírá zpoždění
Aktuální SEK uvažuje rozvolnění výstavby nových bloků a taky se může stát že se začne dříve stavět v Dukovanech.

_________________________________________________________________________
Denik referendum: Začala petiční akce proti státní podpoře jaderné enegetiky     Petice-My voice

_________________________________________________________________________
Výzva Hnutí Duha – Napište ministrovi o snadnější třídění
Deset recyklovaných PET lahví stačí k výrobě trička, patnáct kartonů od džusu lze předělat na dětské leporelo. Chceme, aby třídit odpad bylo nejen správné, ale také snadné – stejně pohodlné jako jej sypat do popelnice. Ale Česká republika recykluje méně než třetinu svých komunálních odpadů, rezervy máme zejména ve třídění bioodpadu.Napište ministrovi

_________________________________________________________________________
Ampermarket: Obchodní virtuální elektrárna
Virtuální elektrárny. Obchodníci, Ajťáci a meteorologé budou hrát v energetice stále důležitější roli.

_________________________________________________________________________
Výzva: Chceme čistou elektřinu za nedotovanou cenu
Elektřinu pouze z OZE dodává například Nano-Energies.

_________________________________________________________________________
E.Sequens: Tomáš Podivínský – Věcná fakta nebo jaderná propaganda?
Nový ministr životního prostředí propaguje investici do dalších bloků jaderné elektrárny Temelín. Podle energetických studií však nic takového nepotřebujeme.
V jednom z rozhovorů Tomáš Podivínský prozradil, že je to elektrárenská společnost, kdo si o nových reaktorech rozhodne sám a: „vláda by měla při výkonu svých vlastnických práv v ČEZu ten výsledek respektovat“. To by mohl být nadějný závěr. Pokud to tak skutečně bude a vláda nedá souhlas legislativě, kterou chystala ta Nečasova, totiž garantované ceně elektřiny z nových jaderných elektráren, mohl by celý projekt skončit. A to na prostém faktu – je příliš drahý, než aby byl bez vládní podpory ekonomicky životaschopný

_________________________________________________________________________
Solární novinky: Díky rozvoji OZE vznikají nové technologie
A o toto jde. Když státy ukáží kam chtějí směřovat, a podpoří sektor jak zvýšením výdajů do vědy a výzkumu, tak třeba i formou přímé investiční či provozní podpory a soukromé firmy tomu přizpůsobí své rozvojové strategie a investice.

_________________________________________________________________________
Francie: Jádro bude financovat další rozvoj zelené energetiky

_________________________________________________________________________
Fotovoltaika může pokrýt až 15% evropské spotřeby elektřiny, bez problémů s integrací do sítě

_________________________________________________________________________
Four charts that prove the future of clean energy has arrived

_________________________________________________________________________
Země V4 odmitaji posileni harmonizace jaderné bezpečnosti

_________________________________________________________________________
Šmeral Brno: Reaktor na konverzi biomasy – biopaliva 2.generace

_________________________________________________________________________E15: Energeticti giganti se spojili, trh s energiemi je podle nich nefunkcni

_________________________________________________________________________
Velká Britanie: Větrné elektrárny jako zdroj nových pracovnich míst

_________________________________________________________________________
Syndrom větrných turbin: Jsou hlasité jako tlukot lidského srdce

_________________________________________________________________________
http://ceskohledabudoucnost.cz/index.php/cs/studie/dilci-studie/99-robes-2
Doprava po ropě – a jak se přípravit.

_________________________________________________________________________
http://www.businessweek.com/articles/2013-10-10/u-dot-s-dot-shale-oil-boom-may-not-last-as-fracking-wells-lack-staying-power
Břidlíčný plyn je bublina která může časem prasknout.

_________________________________________________________________________
http://www.1010global.org/itshappening
Renewables – to je realita.

_________________________________________________________________________
iHned: Energeticky soběstačný dům pohání řasy
Když reaktor, tak raději bio.
_________________________________________________________________________
E15: Garance pro Temelin stale ve hře, čeká se na vyjádření EU
Hlasujte, zda byste podpořili garance výkupní ceny elektřiny pro nové jaderné bloky. Elektřinu v roce 2025, kdy mají být bloky dostavěny, ale ani dalších 10 let poté nebudeme potřebovat. Tedy bychom CEZu museli dotovat vývoz. Já jsem proti.

_________________________________________________________________________
Blow to nuclear projects
E15:Brusel chce posuzovat podporu pro jadro jednotlivě
Avšak EU odmítá zavedení celoevropských pravidel pro státní podporu jaderné energetiky…
_________________________________________________________________________
RenewablesInternational: German coal in a downwards spira
Německé uhlí na sestupné spirále?_________________________________________________________________________
Solarni termicke systemy – slepa vyvojova vetev?

Reklamy

Váš komentář

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s