Svíčky patří na vánoční stolek

MPO 2005

Energetika se rychlým tempem proměňuje a dělat jakékoli předpovědi je velmi nevděčný úkol. Právě proto potřebujeme otevřenou diskusi o všech variantách, ne strašení svíčkami. Celý blog

Bylo vám v létě horko? Ztlumte v zimě topení!

Po letošním létu snad už i největší klimaskeptici připustí, že bychom emise CO2 měli omezit. Hodně toho můžeme udělat sami. Inspirací může být rozhovor s legendou českého environmentálního hnutí Ivonnou Gaillyovou.

http://milansimonik.blog.idnes.cz/c/475618/bylo-vam-v-lete-horko-ztlumte-v-zime-topeni.html

Jsme zvyklí myslet v úzkých národních hranicích

Zajímavý text o náznacích užší francouzsko-německé spolupráce v energetice: Energetická politika nejde optimálním směrem, protože naše myšlení je často svázáno národními hranicemi. Pokud se bude každá evropská země dosáhnout své cíle (snížení emisí, podíl OZE na spotřebě energie) samostatně, bude to zbytečně drahé. Jednou z výhod komplexních společností je, že různí lidé dělají různé věci. A podobně to může být v rámci budoucí společné Evropy.

Celý článek: http://milansimonik.blog.idnes.cz/c/397662/Jsme-zvykli-myslet-v-uzkych-narodnich-hranicich.html

Pozvánka: Hospodaření s nerostnými zdroji, současná situace a výhled

O surovinách a limitech růstu se Zdeňkou Petákovou z Geologické služby.
Setkání se koná v Hlavní kanceláři Strany zelených, Senovážné náměstí 2,
v úterý 14.1.2014 od 18 hodin.
  • Vývoj, současný stav a prognóza spotřeby energetických nerostných surovin globálně i v rámci ČR.
  • Jejich význam pro zachování civilizační úrovně.
  • Dlouhodobé udržení dnešní výše spotřeby energie se začíná jevit jako velmi obtížné až nemožné.

Česká republika disponuje evropsky významnými zásobami hnědého a černého uhlí, jež nám mohou významně pomoci udržet stabilitu zásobování energiemi v relativně nestabilní budoucnosti. Ta je očekávána v souvislosti s řadou negativních důsledků globalizace a stále rostoucím počtem obyvatel Země, jejich zvyšující se spotřebou a z toho vyplývajícím rostoucím nedostatkem vody, potravin a nerostných surovin.