Mycle Schneider: Zrušení temelínského projektu je v souladu s globálním trendem

Nedávné oznámení společnosti ČEZ o zrušení mezinárodního tendru na výstavbu dvou nových reaktorů v jaderné elektrárně Temelín je součástí širšího trendu. V posledních dvaceti letech byly v různých zemích zvažovány četné projekty na nové jaderné reaktory, přičemž řada z nich zůstala jen na výkresech a další byly zrušeny po několika letech výstavby. Analýza globálních trendů ukazuje pokles významu jaderné energetiky od roku 1993, kdy její podíl ve světovém energetickém mixu dosáhl maxima na 17 procent, současná úroveň se pohybuje kolem 10 procent. Přitom je třeba počítat s novou konkurencí. Business Week letos v březnu přinesl informaci, že francouzská státní společnost EDF, největší provozovatel jaderných elektráren na světě, „musí omezovat
výrobu ve svých jaderných elektrárnách kvůli zvýšené produkci evropských solárních a větrných zdrojů, což může potenciálně vést ke snížení výnosů z provozu reaktorů“.
Rostoucí náklady a dynamický vývoj podmínek na trhu navíc ohrožují konkurenceschopnost stávajících reaktorů. Celý příspěvek

Pozvánka: 18.3.2014 – Energetická (r)evoluce: Německá inspirace pro ČR?

Tato diskuse by se měla zaměřit v první řadě na zásadní rozdíly mezi probíhající německou energetickou transformací, založenou na obnovitelných zdrojích a vysoké energetické účinnosti a českou cestou směřující k tomu, stát se jaderným ostrovem v srdci Evropy. Zajímavé bude srovnat důsledky obou přístupů k energetické politice na úrovni EU. Která ze zmíněných vizí může být být ekonomicky a ekologicky smysluplná pro udržitelnou budoucnost? Existují v této oblasti nějaká univerzální řešení? Debatována by měla být také možnost koordinace národních energetických politik na unijní úrovni, v současnosti dostupné mechanismy a překážky vytvoření jednotné evropské energetické politiky. Konečně by měla přijít řeč na pokračování evropského klimatického balíčku 20-20-20.

Debata o energetice proběhne 18.03.2014 v 19:15, ImpactHub, Drtinova 10, Praha 5

Další info: http://zelenaprobudoucnost.gef.eu/cs

Zelená pro budoucnost Evropy a Česka je série debat pořádaná s cílem zapojit veřejnost do diskuse na aktuální evropská témata, seznámit se s pohledem předních expertů a představitelů evropské politiky a zároveň příblížit práci Zelených v Evropském parlamentu.

Studie „Temelinomika“ upozorňuje na ekonomická rizika stavby nových bloků Temelína

Argument jaderného průmyslu přijímaný všemi českými vládami je, že rozšíření
Temelína zajistí přínosný fiskální stimul, který způsobí růst ekonomiky. To je
mýtus postrádající jakýkoli důvěryhodný teoretický základ. Aktuální empirický
akademický výzkum ukazuje, že zvýšené vládní výdaje stěží vyprodukují
udržitelný růst HDP. Pokud si stát přeje provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, navrhovali bychom, aby přebytečné výnosy investoval raději do oblastí s trvalou hodnotou, jakými jsou například vzdělání a příprava na budoucí povolání, než do ztrátového projektu typu Temelín 3 a 4, který by zatížil české daňové poplatníky na celou generaci a možná i na déle.

Studie ke stažení: http://www.temelin.cz/images/stories/ke-stazeni/temelinomika2.pdf

Pozvánka do Brna: O Chytré energii s Karlem Polaneckým – 6.2.2014

Zvu vás na další diskusní večer v Brně, tentokrát na téma „Chytrá energie“  http://www.chytraenergie.info/Energetický koncept, zpracovaný ekologickými organizacemi, který preferuje maximální využití potenciálu úspor a obnovitelných zdrojů před stavbou dalších jaderných elektráren.Hostem bude Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha.  
polanecky
    Mohou obnovitelné zdroje pokrýt energetické potřeby Česka? 
    Budeme využívat elektřinu z jižní Evropy či Severního moře?
    Jaký je potenciál úspor?  Je elektřina z OZE dražší než z uhlí či uranu?
    Jaká bude role (a cena) akumulace či záložních zdrojů?O těchto i dalších otázkách budeme diskutovat ve čtvrtek 6.února 2014 od 17 h
v Brně, v sídle Hnutí Duha, Údolní 33 (pasivní dům Nadace Partnerství).Prosím zaregistrujte se nebo mi napište na email simonik.milan@gmail.com.
Těším se na setkání.
Milan Šimoník

Záznam ze semináře se Zdeňkou Petákovou – Nerostné suroviny a limity růstu

Zdeňka Petáková

Další informace: