Záznam ze semináře se Zdeňkou Petákovou – Nerostné suroviny a limity růstu

Zdeňka Petáková

Další informace: