Svíčky patří na vánoční stolek

MPO 2005

Energetika se rychlým tempem proměňuje a dělat jakékoli předpovědi je velmi nevděčný úkol. Právě proto potřebujeme otevřenou diskusi o všech variantách, ne strašení svíčkami. Celý blog

Čezké výjimky

cezČEZ z nepochopitelných důvodů nepodléhá kontrolám NKÚ. Nyní dostal speciální výjimku z registru smluv. A taková neprůhledná firma má realizovat stavbu jaderných bloků za stovky miliard a k tomu s garancí státu? Více…

 

Čekání na jadernou fúzi

http://milansimonik.blog.idnes.cz/c/463372/cekani-na-jadernou-fuzi.html
Vláda v pondělí schválila aktualizaci státní energetické koncepce. Že to bude koncepce jaderná bylo celkem zřejmé už podle výběru členů druhé Pačesovy komise. Jaderné snění české vlády nás však může přijít draho.
Czech government approved new energy strategy. Nuclear dreams can easily turn into a very expensive nightmare.

ČEZ přiznáním kryje skutečný zločin

Made in ČEZ Republic.
Mezisklad postavila pro CEEI jedna moravská stavební firma za 800 mil. Kč…
Zbylých 700 milionů si rozdělili tři nastrčení majitelé CEEI (mezi nimi Jiří Kovář-čelný člen ODS) spolu s tehdejším vedením ČEZu.

http://www.fsfinalword.cz/?page=archive&day=2014-06-11

http://ekonomika.idnes.cz/agent-0007-vypovida-aneb-kdo-dela-pro-cez-dxm-/ekonomika.aspx?c=A100112_1317044_ekonomika_spi

Mycle Schneider: Zrušení temelínského projektu je v souladu s globálním trendem

Nedávné oznámení společnosti ČEZ o zrušení mezinárodního tendru na výstavbu dvou nových reaktorů v jaderné elektrárně Temelín je součástí širšího trendu. V posledních dvaceti letech byly v různých zemích zvažovány četné projekty na nové jaderné reaktory, přičemž řada z nich zůstala jen na výkresech a další byly zrušeny po několika letech výstavby. Analýza globálních trendů ukazuje pokles významu jaderné energetiky od roku 1993, kdy její podíl ve světovém energetickém mixu dosáhl maxima na 17 procent, současná úroveň se pohybuje kolem 10 procent. Přitom je třeba počítat s novou konkurencí. Business Week letos v březnu přinesl informaci, že francouzská státní společnost EDF, největší provozovatel jaderných elektráren na světě, „musí omezovat
výrobu ve svých jaderných elektrárnách kvůli zvýšené produkci evropských solárních a větrných zdrojů, což může potenciálně vést ke snížení výnosů z provozu reaktorů“.
Rostoucí náklady a dynamický vývoj podmínek na trhu navíc ohrožují konkurenceschopnost stávajících reaktorů. Celý příspěvek

ČTK manipuluje českou veřejnost ve prospěch jaderné energetiky 

„Nepříjemně nás zaskočilo, když veřejnoprávní ČTK nevydala zprávu z tiskové konference s několika zahraničními experty, která nabourává české mýty o ekonomice jaderné energetiky, ale současně později vydala zprávu o nesmyslných výpadech Miloše Zemana vůči evropskému energetickému směřování,“ uvedl pro Deník Referendum Eduard Sequens ze sdružení Calla, které bylo jedním ze spolupořadatelů konference.

Není divu, že ČEZ ve svých tiskových zprávách hrdě prohlašuje „Češi patří podle průzkumů Eurobarometr mezi největší příznivce využívání jaderné energie z obyvatel všech 27 států Evropské unie.“ Nesouhlas s jadernou energetiku totiž koreluje nejen s tím, zda je v dané zemi v provozu nějaká jaderná elektrárna, jak uvádí ČEZ, ale rovněž s kvalitou a otevřeností veřejné debaty v dané zemi a s přístupem ke kritickým informacím.

Celý článek: http://denikreferendum.cz/clanek/17925-ctk-manipuluje-ceskou-verejnost-ve-prospech-jaderne-energetiky

Studie „Temelinomika“ upozorňuje na ekonomická rizika stavby nových bloků Temelína

Argument jaderného průmyslu přijímaný všemi českými vládami je, že rozšíření
Temelína zajistí přínosný fiskální stimul, který způsobí růst ekonomiky. To je
mýtus postrádající jakýkoli důvěryhodný teoretický základ. Aktuální empirický
akademický výzkum ukazuje, že zvýšené vládní výdaje stěží vyprodukují
udržitelný růst HDP. Pokud si stát přeje provozovat expanzivní fiskální politiku a podporovat průmyslový růst zvyšováním daní, navrhovali bychom, aby přebytečné výnosy investoval raději do oblastí s trvalou hodnotou, jakými jsou například vzdělání a příprava na budoucí povolání, než do ztrátového projektu typu Temelín 3 a 4, který by zatížil české daňové poplatníky na celou generaci a možná i na déle.

Studie ke stažení: http://www.temelin.cz/images/stories/ke-stazeni/temelinomika2.pdf