Odkaz

Úkoly pro novou vládu – Velká výzva i odložení Temelína

Jak upozorňují mnozí kritici, návrh státní energetické koncepce nadhodnocuje spotřebu energie v budoucnu a nedostatečně se zabývá úsporami energie a energetickou účinností, jejíž význam celosvětově prudce roste. Proto lze hodnotit kladně nedávné vyjádření pana Mládka odložit dostavbu Temelína o  3-5 let. Rozhodnutí však lze odložit až o 10 let a mezitím by MPO mělo MPO doplnit aktualizaci státní energetické koncepce  i nejaderné varianty rozvoje české energetiky. Evropská energetika se prudce mění, ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů klesají a vůbec není jisté, zda bude jaderná energetika do budoucna konkurenceschopná.Problémem jaderných elektráren je vedle ceny i neschopnost pružného vyrovnávání výroby z obnovitelných zdrojů. Za této situace vláda nemá důvod vyhovět požadavku ČEZ na garantovanou výkupní ceny z nových jaderných bloků na desetiletí dopředu.

Odkaz

Hnutí duha: Deset úkolů pro novou vládu

Ministr průmyslu a obchodu (MPO) Jan Mládek by se měl hlavně dohodnout s premiérem, koaličními stranami i opozicí na zákoně, který stanoví, jak budeme snižovat závislost naší země na ropě, plynu a uhelných dolech. Krok po kroku, rok po roku. Do programového prohlášení vlády by měl také prosadit, že uhelné doly nesmí ohrozit obce. Ministr životního prostředí (MŽP) Richard Brabec bude muset zejména vylepšit žalostnou  úroveň recyklace odpadků, zajistit péči o divokou přírodu v národních parcích a zajistit pokračování Zelené úsporám, která sníží účty rodinám a pomůže vyčistit smog.

Odkaz

L.Niedermayer: Rázné snižování emisí vyžaduje více odvahy


Evropa jistě nevyřeší problém klimatu sama. Proto se obezřetný a ekonomiku méně zatěžující návrh zdá rozumný. Již také proto, že Amerika se k poklesu emisí hodlá dostat “levnější” cestou využití břidlicového plynu, který tlačí dolů ceny energií a zvyšuje konkurenceschopnost tamních firem. Toto by ale neměl být jediný pohled. Nejen proto, že energie ze slunce či větru zní lépe než pumpování vody do země s cílem vytlačit zbytky zemního plynu. Dle analýzy Shellu ani jeden z jeho scénářů nezajistí pokles produkce COâéé pod takzvanou úroveň dvoustupňového oteplení globálního klimatu, jehož překročení řada vědců považuje za vysoce rizikové. Pokud schválení navrženého “rozumného cíle” pro omezení emisí skleníkových plynů povede ke zpomalení postupu Evropy k podstatnému snižování zátěže naší planety, bude to mít nejen krátkodobé a místní dopady ve formě zpomalení zavádění nových technologií a zbrzdění poklesu produkce škodlivých látek v naší části světa, ale sníží se tím i šance, že další země budou Evropu následovat. Riziko, že lidstvo brzy začne platit vysokou cenu za laxnost v této oblasti, poroste. Situace je přitom neobvykle příznivá. Jak uvádí zpráva Shellu, potřebné nástroje – technologie – jsou k dispozici. Čeho je třeba dosáhnout, v zásadě také víme. Zbývá tedy “jen” politická odvaha a shoda na tom, co je nejlepší společná cesta vpřed. Cesta vedoucí k větší odpovědnosti lidí za stav naší země.

Odkaz

Brusel vzkazuje do Londýna: Jaderná elektrárna pomoc nepotřebuje

Odhady bruselských úředníků ukazují, že nová jaderná elektrárna by nejspíš vydělávala i bez podpory, která může dosáhnout až 17,6 miliardy liber (skoro 588 miliard korun). Britská vláda se zaručila podporovat elektrárnu po dobu 35 let, tedy více než polovinu jejího předpokládaného životního cyklu.

Odkaz

David MacKay:Přestaňte pořád nakupovat


Britové by měli přestat pořád nakupovat nová auta, ledničky a pračky a namísto toho by v zájmu ochrany životního prostřední měli opravovat ty, které už mají, konstatoval vysoký poradce britské konzervativní vlády. Profesor David MacKay, hlavní vědecký poradce britského ministerstva pro energetiku, zdůraznil, že lidi by měli používat své elektronické zařízení a automobily co nejdéle a na konci jejich životnosti by mělo být toto zařízení rozmontováno a jeho součástky by měly být recyklovány.Nechvalný zvyk, kdy občané „nakupují spousty výrobků a pak je vyhazují“ znemožňuje vládě snížit spotřebu energie v zemi, varoval David MacKay